Kaszëbskô lëteratura

Z Wikipedia

Kaszëbskô lëteratura - lëteratura ùsôdzanô w kaszëbsczim jãzëkù, równak ni le blós przez Kaszëbów.

Do XIX stalata[edicëjô | editëjë zdrój]

Za nôstarszi dzeła napisòné pò kaszëbsku są colemało ùwôżóne Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynßich naboznich męzow. Zniemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone Przes Szymana Krofea... w Gdainsku: przes Jacuba Rhode S. Krofeja z rokù 1586, a téż Mały Catechism D. Marciná Lutherá Niemiecko-Wándalski ábo Slowięski to jestá z Niemieckiego języká w Słowięski wystáwiony na jáwnosc wydan..., w Gdaińsku przes Jerzego Rhetá, Gduńsk, Michała Pontanusa z rokù 1643. Niejedné dodôwają tu Dutki brzeskie napisané w 1402 rokù.

XIX stalace[edicëjô | editëjë zdrój]

Florión Cenôwa[edicëjô | editëjë zdrój]

  • 1843 Wiléjá Noveho Roku i Szczōdráki
  • 1850 Mały zbiór wyrazów kaszubskich, mających większe podobieństwo z językiem rosyjskim aniżeli polskim, Gduńsk
  • 1861 Sbornik osnovnych slow kasubskago narecija; w: Materialy dlja sravnitelnagoi objasnitelnago slovarja i gramatiki; Petersburg
  • 1868 Skôrb Kaszébskosłovjanskjé mové, Swiecé
  • 1879 Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé, Pòznóń

Hieronim Derdowsczi

XX stalace[edicëjô | editëjë zdrój]

Sztefan Bieszk, Jan Bilot, Witóld Bòbrowsczi, Bòlesłôw Bòrk, Alojzy Bùdzysz, Józef Ceynowa, Danuta Charland, Agùstin Chrabkòwsczi, Wanda Czedrowskô, Henrik Dawidowsczi, Aùgùstin Dominik, Jan Drzéżdżón, Sztefan Fikùs, Eùgeniusz Gòłąbk, Francyszk Grucza, Henrik Héwelt, Léòn Heyke, Stanisłôw Janke, Bòlesłôw Jażdżewsczi, Jan Karnowsczi, Aleksander Labùda, Jaromira Labudda, Anna Łajming, Jerzi Łisk, Krystyna Muza, Alojzy Nôgel, Aleksander Majkòwsczi, Marian Majkòwsczi, Antón Peplińsczi, Stanisłôw Pestka, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Stanisław Rejter, León Roppel, Jan Rómpsczi, Marión Selin, Jerzi Stachùrzczi, Bòżena Szëmańskô, Jón Szutanbarch, Jan Trepczik, Jan Walkùsz, Bernard Zëchta i jin. Wiele z nich mòże nalezc w Dërchôj królewiónko, Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi, Gdynia 1996 ISBN 8390570564.

XXI stalace[edicëjô | editëjë zdrój]

Jida Czajinô, Róman Drzéżdżón, Ana Glëszczińskô, Wòjcech Mëszk, Wacłôw Pòmòrsczi, Robert Żmùda-Trzebiatowsczi, Dark Majkòwsczi i jin. W kaszëbsczim jãzëkù pisze wierã wicy jak 80 pisôrzów.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Grzybowski J.: Literatura piękna w języku kaszubskim od 1944 roku : bibliografia wydawnictw zwartych,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Biblioteczny Ośrodek Informacji, Gdańsk 1992.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.