Przejdź do zawartości

Aleksander Labùda

Z Wikipedia

Aleksander Labùda (ùr. 9 zélnika 1902 w Mirochòwie, ùm. 24 rujana 1981 w Wejrowie) – spòlëznowi dzejôrz ë ùtwórca, jeden z nôbelniészich kaszëbsczich felietónistów, baro znóny jakno „Gùczów Mack”[1]. Òn miôł równak wicy pseudonimów.

W 1929 rokù wespółzałożëł razã z Janã Trepczikã Regionalné Zrzeszenié Kaszëbów. W latach 1933-1936 béł przédnym redaktorã cządnika Zrzesz Kaszëbskô, wespółrobił téż, jakno gazétnik, m.jin. z Gryfã ë Bënë ë buten.

Je aùtorã „Zasad pisowni kaszubskiej ze słowniczkiem ortograficznym” ë „Słowôrza kaszëbskò-pòlsczégò”. Z jegò kaszëbsczich wiérztów wëzérô miłota do domôcëznë i kaszëbsczi mòwë.

Ùsôdztwò (wëjimk)[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Bògòwie i dëchë naj przodków, 1976/2008
 • Ewanielskô spiéwa, 2002
 • Fazy rozwoju literackiego kaszubszczyzny, Toruń 1937 (w: Teka Pomorska)
 • Guczów Mack gôdô. Chochołk, 1979
 • Guczów Mack gôdô. Kąsk do smiechù, 1971
 • Guczów Mack gôdô. Kukuk, 1974
 • Guczów Mack gôdô. Zupa z krëszków, 1971
 • Kaszëbsczim jesmë lëdã, 1996
 • Słownik kaszubski, 1960
 • Słownik polsko-kaszubski, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, 1981 - 1982

Przëpisczi[edicëjô | editëjë zdrój]

 1. Bernard Zëchta: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976, tom VII, s. 87.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]