Przejdź do zawartości

Pùrtk

Z Wikipedia

Pùrtk abò Pùrtôk, Pùrtala - kaszëbsczi diôchëł a téż jeden z 13 Dëchów, jaczé stoją w gminie Lëniô na turistno-nôtërnym szlachù ò pòzwie "Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha".

Òpisënk Aleksandra Labùdë[edicëjô | editëjë zdrój]

Pùrtk - je to mëti duch smardu, swãdu i głëpòtë. Mieszkô w smardzyńcach, gnoju i sztokù, a dzejô lëdzóm na psotã. Niejedny mëszlą i gôdają, że Pùrtk i Smãtk to je jedno. Ale smardlëwi, strachòblëwi i głëpkòwati Pùrtk ni mô wnetka nick wespòle z naszim chitrim i wipnym Smãtkem. Jesz nie je dowiodłé, czë Pùrtk je naszim rodzmim dëchã, czë téż mieńwò jegò pòchôdô òd miemiecczigò "der Pure" - co znaczi tëli jak "ten głëpc".

Lëdze gôdalë :

  - Smierdzysz jak Pùrtk!
  - Sedzysz jak Pùrtk w gnoju!
  - Czëc za tobą jak za Pùrtkem!
  - Wënëkôj Pùrtka z twòjich chëczi!
  - Gôdôsz mie na psotã jak taczi Pùrtôk.
  - Z ce je jistny Pùrtala!
  - Ten sã nijak nie ùczi, bò Pùrtk w nie je wlazłi.
  - Je głupi jak Pùrtk.
  - Pòżdôj le, Pùrtk ce wnet halô!
  - Dërgòcesz za strachù jak Pùrtk.
  - Biéj mie do Pùrtka!

Szlachòta[edicëjô | editëjë zdrój]

Pùrtk stoji w Lewinkù, przë rozdardze sztrasów Lëpòwi ë Lësni.

Pùrtk w Lewinkù
Pùrtk


herb gminë Lëniô Gmina Lëniô

Sëdzba wëszëznów gminë: Lëniô
Szôłtëstwa: Kãtrzëno | Kòbëlôsz-Pòtãgòwò | Lewinkò | Lewino | Miłoszewò | Niepòczołejce
Òsek | Pòbłocé | Smażëno | Strzépcz | Tłuczewò | Zakrzewò