Miłoszewò

Z Wikipedia
Miłoszewò
Wòjewództwò pòmòrsczé
Kréz wejrowsczi
Gmina Lëniô
Szôłtëstwò Miłoszewò
Szôłtës Zygmunt Klawikowski
Pòłożenié 54° 26'  N
18° 00'  E
Lëdztwò (2006)
 - lëczba lëdzy

500
Czérënkòwi numer
(do 2005)
58
Pòcztowi kòd 84-223 Lëniô
Registracëjowé tôflë GWE
SIMC10 0165534
Pòłożenié na kôrce Pòlsczi
Miłoszewò
Miłoszewò
Miłoszewò

Miłoszewò (pòl. Miłoszewo) - wies nad Łebą, leżącô we wschòdnym dzélu gminë i przë dôwny przëszlôdze do Mirochòwa. Pòzwa wsë pòchôdô òd miona Miłosz.

Historiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Jistnienié Miłoszewa pòcwierdzywają dokùmeńtë z 1342 rokù. Pò 13-latny wòjnie (1454 - 1466) wies stała sã krôlewsczim fòlwarkã mirochòwsczégò starostwa, pachtowónym môlowi szlachce. W pòłowie 16. stalatégò Miłoszewò bëło dzélã zastawù za królewsczi pòżëczk wzãti òd gduńsczi familie von Loitzów. Do fòlwarkù słëchałë jezora Starzewò i Lewinkò. W 19. stalatim, czej Miłoszewò słëchało do familie Gerlachów, wëbùdowóny òstôł zaòstałi do dzys dwór, a téż jindustrijalné bùdinczi mączkòwnicë i ceglarnie (jaczich dzysô ju ni ma). Terôczas Miłoszewò je gbùrską wsą, ale temù, że je piãkno pòłożonô corôz wicy tuwò daczów i letniskòwëch chëczi.

Czekawinczi[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Atrakcją Miłoszewa je wierã przełóm Łebë (midzë Miłoszewã a Tłuczewã) a téż malowné łączi dôwnégò lodofôłtowégò wëtopiszcza, bez chtërne Łeba dopłiwô do Miłoszewa.
  • W Miłoszewie stoji szlachòta Damka – dëcha ze szlachù „Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha” w gminie Lëniô.
  • Diabelsczi Kam

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]


herb gminë Lëniô Gmina Lëniô

Sëdzba wëszëznów gminë: Lëniô
Szôłtëstwa: Kãtrzëno | Kòbëlôsz-Pòtãgòwò | Lewinkò | Lewino | Miłoszewò | Niepòczołejce
Òsek | Pòbłocé | Smażëno | Strzépcz | Tłuczewò | Zakrzewò