Przejdź do zawartości

Lëniô

Z Wikipedia
Lëniô
Wòjewództwò pòmòrsczé
Kréz wejrowsczi
Gmina Lëniô
Szôłtëstwò Lëniô
Szôłtës Bruno Czerznikòwicz
Pòłożenié 54° 27'  N
17° 56'  E
Lëdztwò
 - lëczba lëdzy

1700
Czérënkòwi numer
(do 2005)
58
Pòcztowi kòd 84-223
Registracëjowé tôflë GWE
Òdjimk
Pòłożenié na kôrce Pòlsczi
Lëniô
Lëniô
Lëniô

Lëniô (pl. Linia) – òd 1975 rokù je sëdzbą wëszëznów gminë ë tu w ùrzãdze kaszëbsczi jãzëk to je pòmòcny jãzëk. Lëniô je nôwikszą wsą w pôłniowim dzélu wejrowsczégò krézu.


Historiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Pierszé wiadło ò Lëni pòchôdô z 1342 rokù. Òb czas 1. Pòlsczi Repùbliczi bëła to królewizna, jakô słëcha do starostwa w Mirochòwie. Do Lëni słëchało téż jezoro Kłączno, w jaczim bëłë łowioné rëbë na mirochòwsczi dwór. Rozwij wsë nastąpił w 19. stalatim, pò parcelacje starostowëch gruńtów ë w kùńcu negò stalatégò Lëniô mia ju 59 gbùrstwów. Wôżnym pòdskacënkã dlô dalszégò rozwiju bëła bùdacjô banowi lënie z Kartuz do Lãbòrga. W 1919 rokù zarzesził sã kòmitet bùdowë, a w 1923 rokù erigòwónô òstała tu parafiô. W midzëwòjnowim cządze wies słëcha do kartësczégò krézu. W gromicznikù 1945 rokù bez Lëniô przeszła kòlumna sôdzowników kòncentracjowégò lagru Stutthof (tzw. Marsz Smiercë). Na wdôr zabitëch je pòstawiony kòl kòscoła kamianny òbelisk. Pò 2. swiatowi wòjnie nastąpił dalszi rozwij wsë. Terôczas mieszkô w ni wicy jak 1700 sztëk lëdzy.

Czekawinczi[edicëjô | editëjë zdrój]

Kòscół w Lëni

Wôrt òbaczëc parafialny kòscół z 1923 rokù przebùdowóny w 70. latach 20. stalatégò. Bënë zaòstałë sã czekawé pòlichromie i mòzajczi z pòwòjnowëch lat. Dłudżi czas béł tuwò probòszczã ks. Bazyl Òlãcczi, jaczégò mieszkeńcowie ùtczëlë pòmnikã pòstawionym w ceńtrum wsë.

Stôré banowiszcze kòl Lëni

W Lëni rok w rok je òrganizowóny Wòjewódzczi Kònkùrs Kaszëbsczégò Wësziwkù, a dzecë i młodzëzna w szkòle chòdzą na lekcje kaszëbsczégò jãzëka.Kòl Ùrzãdu Gminë w Lëni stoji szlachòta Rétnika - Dëcha ze szlachù "Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha" w gminie Lëniô.

Rétnik kòl Ùrzãdu Gminë w Lëni

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]


herb gminë Lëniô Gmina Lëniô

Sëdzba wëszëznów gminë: Lëniô
Szôłtëstwa: Kãtrzëno | Kòbëlôsz-Pòtãgòwò | Lewinkò | Lewino | Miłoszewò | Niepòczołejce
Òsek | Pòbłocé | Smażëno | Strzépcz | Tłuczewò | Zakrzewò