Przejdź do zawartości

Kòbëlôsz-Pòtãgòwò

Z Wikipedia
Kòbëlôsz-Pòtãgòwò
Wòjewództwò pòmòrsczé
Kréz wejrowsczi
Gmina Lëniô
Szôłtëstwò Kòbëlôsz
Szôłtës Andrzéj Pòtrëkùs
Pòłożenié 54° 26'  N
17° 57'  E
Lëdztwò
 - lëczba lëdzy

194
Czérënkòwi numer
(do 2005)
58
Pòcztowi kòd 84-223 Lëniô
Registracëjowé tôflë GWE
Pòłożenié na kôrce Pòlsczi
Kòbëlôsz-Pòtãgòwò
Kòbëlôsz-Pòtãgòwò
Kòbëlôsz-Pòtãgòwò

Kòbëlôsz-Pòtãgòwò (pl. Kobylasz-Potęgowo) - szôłtëstwò skłôdô sã z cziledzesąt gbùrstwów rozsónëch we westrzëdnym dzélu gminë Lëniô, na norda òd kòmpleksu Mirochòwsczich Lasów i karna Pòtãgòwsczich Jezór.

Zgrëpioną zabùdowã mô leno Pòtãgòwò, w chtërnym mieszkô le 40 sztëk lëdzy, jaczé òb lato je nôwôżniészim turistnym môlã òkòlégò.


Historiô[edicëjô | editëjë zdrój]

W prehistorëcznëch czasach no òkòlé bëło dosc gãsto zalëdnioné, czegò szlachama są wielné pòpielnicowé pòchówczi òdkriwóné na pòlach wkół Kòbëlôsza i Pòtãgòwa. Terôczasny Kòbëlôsz abò Kòbëlôszny Las i Pòtãgòwò są fòlwarkama pòwstałima na przeł. 16. i 17. stalatégò w greńcach mirochòwsczégò starostwa. Za prësczich czasów Pòtãgòwò przeszło w priwatné rãce, pózni zôs bez kôrczowanié jegò òbéńda òstała pòwikszonô. W kùńcu 19. stalatégò ne dwa òsedla słëchałë do kartësczégò krézu i miałë - Kòbëlôsz 533 mòrgów a Pòtãgòwò 600 mòrgów wiéchrzëznë. W Kòbëlôszu mieszkało 10 gòspòdarzów i 2 zagrodników, za to w Pòtãgòwie 8 gòspòdarzów. Dzysô rozdrzëconé westrzód grzëpków ë lôsków zabùdowania Kòbëlôsza z pùstkama Jigrzënô, Wronica i Kùkówka, a téż malińczim Pòtãgòwã wcyg przëbôcziwają corôzka mni pòtikóny krôjòbrôz tipiczny kaszëbsczi wsë.

Czekawinczi[edicëjô | editëjë zdrój]

Przédné atrakcje Kòbëlôsza ë Pòtãgòwa to 'Pòtãgòwsczé jezora', mdącé karna 6 jezorów, pòla i łączi przeplôtóné lôskama ë snôżima jezórkama.

Kòl Kòbëlôsza są 3 rezerwatë: "Kòcenkò", "Lubògòszcz" ë "Trulôczowé Błota". W nëch rezerwatach nalézemë widzënkòwi pùńkt Zosynk ë bùnker KWÒ Kaszëbsczi Grif "Ptôszô Wòla".

W Kòbëlôszu stoji szlachòta Lubiczka - Dëcha ze szlachù "Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha" w gminie Lëniô.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]


herb gminë Lëniô Gmina Lëniô

Sëdzba wëszëznów gminë: Lëniô
Szôłtëstwa: Kãtrzëno | Kòbëlôsz-Pòtãgòwò | Lewinkò | Lewino | Miłoszewò | Niepòczołejce
Òsek | Pòbłocé | Smażëno | Strzépcz | Tłuczewò | Zakrzewò