Nëczk

Z Wikipedia

Nëczk - jeden z 13 Dëchów, jaczé stoją w gminie Lëniô na turistno-nôtërnym szlachù ò pòzwie "Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha".

Òpisënk Aleksandra Labùdë[edicëjô | editëjë zdrój]

Nëczk - je mërawim duch wodny niżészigò szlachù, sprôwca niewezpiecznëch wodnëch krãcëszków. Mieszkô i dzejô w mòrzach, mòrzëcach i raszach. Nëczk je służką Òmańca.

Lëdze gôdalë :

   -  Wej, jak Nëczk wodã miele!
   -  W tim jezorze Nëczk wcygô lëdzy w swòje ledło.
   -  Czë ce Nëczk ni mô òsamòtóné?
   -  Nëczk ce wierã òchli do te mòrzëca.
   -  Niech ce Nëczk wcygnie w tã przepadniã!

Szlachòta[edicëjô | editëjë zdrój]

Nëczk stoji w Niepòczołejcach, niedalek jezora Niepòczołejsczégò.

Nëczkherb gminë Lëniô Gmina Lëniô

Sëdzba wëszëznów gminë: Lëniô
Szôłtëstwa: Kãtrzëno | Kòbëlôsz-Pòtãgòwò | Lewinkò | Lewino | Miłoszewò | Niepòczołejce
Òsek | Pòbłocé | Smażëno | Strzépcz | Tłuczewò | Zakrzewò