Przejdź do zawartości

Bòrowô Cotka

Z Wikipedia

Bòrowô Cotka - jeden z 13 Dëchów, jaczé stoją w gminie Lëniô na turistno-nôtërnym szlachù ò pòzwie "Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha".

Òpisënk Aleksandra Labùdë[edicëjô | editëjë zdrój]

Bòrowô Cotka - strogòtlëwi duch bòrów, sostra Bòrówca. Barni lasowé zwierzëce, ptôchë i dobrëch lëdzy. Ògrôdzô dzecë przed czarownicama i Maniewidem. Czej starszi jidą bez las, tej Bòrowô Cotka daje dlô dzôtk zôbôwczi, bómczi i òrzechë. Dzecë wiele dostôwają òd starëszczi - Bòrowi Cotczi.

Lëdze gôdalë :

   -  Bòrowô Cotka pase zajce i sôrenczi.
   -  Héwo môta òd Bòrowi Cotczi!
   -  Pùdzemë do Bòrowi Cotczi za òrzechama!

Szlachòta[edicëjô | editëjë zdrój]

Bòrowô Cotka stoji w Smażënie, przë 19-stalatnim dworkù (dzysô je tuwò Òstrzódk Rehabilitacje dlô Ùzależnionëch Lëdzy).

Bòrowô Cotkaherb gminë Lëniô Gmina Lëniô

Sëdzba wëszëznów gminë: Lëniô
Szôłtëstwa: Kãtrzëno | Kòbëlôsz-Pòtãgòwò | Lewinkò | Lewino | Miłoszewò | Niepòczołejce
Òsek | Pòbłocé | Smażëno | Strzépcz | Tłuczewò | Zakrzewò