Sopòt

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Sopòt
Herb   Fana  
sopòcczi herb sopòckô fana
Pòłożenié na karce
Spòdlowé pòdôwczi
Wòjewództwò pòmòrsczé
Kréz gard na

prawach krézu

Wiéchrzëzna 17,31 km²
Pòłożenié: 54°26' nord. 18°33' pòr.
Lëdztwò (2012)
38 217
Czerënkòwi numer (+48) 58
Pòcztowi kòd 81-701 do 81-806
Registracëjné tôfle GSP
Administracëjô
Bùrméster Jacek Karnowski

Adresa:

ul. Kościuszki 25/27
81-701 Sopòt


Domôcô starna gardu


Galerëjô gardu na Wikimedia Commons

Sopòt - Rzëmskòkatolëckô cerczew p.w. sw. Jërë

Sopòt (téż Sopòtë, pòl. Sopot, miem. Zoppot) - gard ë kùrort nad sztrądã Bôłtu w Pòrenkòwi Pòmòrsce. Razã z Gduńskã ë Gdinią twòrzi aglomeracëjã zwóną Trzëgard. Dzãka swòjémù pòłożeniémù ë dobrémù zarządzaniémù w latach 90-tëch XX wiekù miôł plac wiôldżi ekònomiczny rozwij gardu. W rozmajitëch rankingach Sopòt czile razë dobiwôł titël gardu z nôwëższim sztandardã żëcégò w Pòlsczi Repùblice.

Pòłożenié[edit | edit source]

Geògrafné kòòrdinatë: szérzô - 54°26' N, dôłgòta - 18°33' E.

Sopòt mô sztatus gardu na prawach krézu w pòmòrsczim wòjewództwie. Taczi sztatus przëstoji leno gardóm z wicy jak 100 tësącama lëdzy ë Sopòt mô gò dobëté na dardze wëjimkù.

Pòdôwczi[edit | edit source]

Lëdztwò: 41 000 mieszkańców
Wiéchrzëzna: 17,31 km2
Bùdżetowé wzątczi (2004 plan): 141,7 mln zł
Bùdżetowé wëdôwczi (2004 plan): 144,5 mln zł

Sopòt - gardny center

Historëjô[edit | edit source]

Òd VIII wiekù do pòłowë X wiekù w môlu dzysészégò Sopòtu stôł gôrcz. Pierszô zmiónka pòchôdô z dokùmańtu Mscëwòja II, wëstawionégò w 1283 rokù.

Mizë latama 1919 a 1939 Sopòt słëchôł do Wòlnégò Gardu Gduńska.

W 1999 rokù w Sopòce, Papiéż Jan Paweł II rzekł do Kaszëbów jakno òdwiecznëch gòspòdôrzów ti zemi te słowa: "Pragnę Was jeszcze zachęcić, zachęcić abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję kaszubską młodemu pokoleniu" [1].

Tu w 2012 rokù ks. prof. Jón Perszón gôdôł: "Jeżlë chcemë bëc kòl se gòspòdôrzama, mùszimë òbronic naszą jistnotã, naju dëszã, rodną mòwã i nasz etniczny charakter."

Słôwny lëdze[edit | edit source]

Wdôrzeniowô tôfla ò Kaszëbsko-Pòmòrsczi Mùzeji, jakô béła w Sopòce

Bùrméster[edit | edit source]

Turisticzné atrakcëje[edit | edit source]

Bùtnowé lënczi[edit | edit source]


  • Commons: Òbôcz galerëjã
Commons
Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
SopòtÒbaczë téż[edit | edit source]


herb pòmòrsczégò wòjewództwa Pòmòrsczé wòjewództwò

Gardë na prawach krézu: Gduńsk | Gdiniô | Stôłpsk | Sopòt
Krézë: bëtowsczi | chònicczi | człuchòwsczi | dërszewsczi | gduńsczi | kartësczi | kòscérsczi | kwidzëńsczi | lãbòrsczi | malbòrsczi | nowòdwòrsczi | pùcczi | stôłpsczi | starogardzczi | sztumsczi | wejrowsczi