Wòlny Gard Gduńsk

Z Wikipedia
Wòlny Gard Gduńsk

Wòlny Gard Gduńsk (1920-1939), aùtonomiczny gard-państwo pòd òchroną Lidżi Nôrodów, òbjrëmiôjący ni le blós sóm gard Gduńsk. Dominowało w nim lëdztwò miemiecczé, króm tich równak téż Kaszëbi ë Pòlôsze. Pëszné stronë historii kaszëbskò-pòmòrzczich dzejów zapisało gduńsczé òkrãżé lëdzy nôùczi i pòùczënë, zebrónëch w Towarzëstwie Przëjacelów Nôùczi i Kùńsztu w Wòlnym Gardze Gduńskù. We Gduńskù pòstãpny rôz òdrodzył sã młodokaszëbsczi Gryf z dodôwkã béł Gryf Kaszubski, chtërnégò redachtorzë w 1929 rokù ùrobilë Regionalné Zrzeszenié Kaszëbów w Kartuzach.

Wësoczi przedstôwcowie Lidżi Nôrodów w Gduńskù:

 • 1920 - 1920 – Reginald Tower
 • 1920 - 1920 – Edward Lisle Strutt
 • 1920 - 1921 – Bernardo Attolico
 • 1921 - 1923 – Richard Haking
 • 1923 - 1926 – Mervyn MacDonnell
 • 1926 - 1929 – Joost Adriaan van Hamel
 • 1929 - 1932 – Manfredo Gravina
 • 1932 - 1934 – Helmer Rosting
 • 1934 - 1937 – Seán Lester
 • 1937 - 1939 – Carl Jakob Burckhardt

Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

 • J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder: Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów; J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder: Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, Wëdowizna M. Rôżok przë wespółrobòce z Institutã Kaszëbsczim, Gduńsk 1999, s. 59.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

20 gùldów
1 gùlda z 1923 rokù
Commons
Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Wòlny Gard Gduńsk