Wiki:Normalizacëjô kaszëbsczi terminologiji

Z Wikipedia

Zgrôwã hewòtny starnë je wëprôcowanié òglowëch reglów ë do gwësnégò gradu znormalizowanié terminologiji brëkòwóny w kaszëbsczi Wikipediji. Tikô to wszëtczich nëch aspektów, dze wedle słowôrzów mómë dwie abò wicy mòżlëwòtów zapisaniégò negò samégò hasła. Kòżdi mòże ną starnã editowac ë brac part we wëprôcowëwanim reglów dlô kaszëbsczi Wikipediji. Ùzgòdnienia przëjãté na ti starnie mdą òbrzeszné w kaszëbsczi Wikipediji.

Miona ë nôzwëstka òsób[editëjë zdrój]

  • Miona Kaszëbek ë Kaszëbów mòże pisac tak jak je to bédowóné w "2008 Biuletinie Radzëznë Kaszëbszégò Jãzëka", Gduńsk 2008. Co do nôzwësków to je wôrt òpasowac sã w dzélu na to jak dónô persona samô sa pisa - nie je wôrt trzëmac sã w tim przëtrôfkù casno kaszëbsczi gramaticzi, le wzérac na żëwé brëkòwanié fòrmë nôzwëska westrzód lëdzy.
  • Miona ë nôzwëska lëdzy co nie są Kaszëbama wôrt je òstôwiac w swòji wersëji (kaszëbizacëjô na sëłã nie je dobrim rozwiązaniém) - jeżlë równak dónô persona samô pòdôwô kaszëbskòjãzëkòwą wersëjã to wôrt je taką w kaszëbsczi Wikipedijë przëjimac.

Miona gardów ë wsów bùten Pòmòrsczi[editëjë zdrój]

Miona gardów ë wsów bùten Pòmòrsczi zapisëjemë w òryginalnym, môlowim pisënkù. Wëjimkã są miona niechtërnëch wôżnëch historëcznëch gardów (przede wszëtczim eùropejsczich) chtërné mają swòje apartné kaszëbsczé miona. Tikô sã to mion gardów chtërné wëstąpiwają w klasyczny lëteraturze do 1989 rokù ôs w słowôrzu Jana Trepczika.

Hewò je lësta tich gardów z apartnyma kaszëbsczima mionama razã ze zdrojama (wëmôgô doprôcowaniégò):

Redaktorzë Wikipediji mògą wëchôdac téż bùten ti lëstë, jeżlë nie są w sztãdze nalezc pòswiôdczeniô jaczégò miona w klasyczny lëteraturze, a dóny gard mô zacht historëczną rangã ë dóné miono nie je kòntrowersëjné, np. Praga, Pòznań, Bùdiszëno.

Miona państw[editëjë zdrój]