Diskùsëjô Wiki:Normalizacëjô kaszëbsczi terminologiji

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ta starna bëła ùdbónô dlô wëprôcowaniô òglowëch reglów, np.

  • jaczé miona ë nôzwëstka kaszëbic a jaczé nié, ë eżle jo, tej jak
  • jak zapisëwac miona gardów ë wsów bùten Pòmòrsczi

ëtd.

Indiwidualné przëtrôfczi nôlepi mdze diskùtowac na kònkretnëch starnach, bo jinaczi mdzemë mielë za jaczi sztót chaòs na ti starnie. Tekst ò Kòłczëgłowach móm przeniesłé tu. Mëszlã, że tam mdze nôlepszi môl do diskùtowaniô ò kònkretnëch môlach w Pòmòrsce.

Na starnie artikla Normalizacëjô kaszëbsczi terminologiji nôlepi mdze pòdôwac ju òglowé regle dlô aùtorów, a do wëprôcowaniô taczich reglów mòżemë wëzwëskac starnã diskùsëji (to je: hewòtną starnã). Pòzdrówk, Ùczk 22:27, 13 zélnika 2005 (CEST)

Przeprôszajã, jakòs za chùtkò (bezmëslno) jô to rëchli napisôł - môsz prôwda. --Kaszeba 22:50, 13 zélnika 2005 (CEST)

Ze starnë Wiki:Pòrtal wëcmaniznë je lënk do Wiki:Normalizacëjô kaszëbsczi terminologiji, a nié do Normalizacëjô kaszëbsczi terminologiji. Jak mô to w kùńcu òstac? A mòże są to dwie apartné starnë? Pòmalińkù sã zaczënóm w tim wszëtczim gùbic ;-). Pòzdrówczi --Kaszeba 16:54, 14 zélnika 2005 (CEST)

Jo, môsz recht, jô ni móm òpasowóné. Na starna darwô bëc w rëmnoce Wiki, bò doch tikô òrganizacëjnëch zajmów. Zarô ją przeniesã. Pòzdrówk, Ùczk 02:27, 18 zélnika 2005 (CEST)

Garde bùten Pòmòrsczi[editëjë zdrój]

A miôna taczé jak: Tokio (gôdômë: Tokijo a pò prôwdze je Toukyou (東京、とうきょう)) Pekin (Beijing), Phenian (Phyongyang) ë jinsze chtërne pisane są w cëzych pismach (np. chinsczie ë arabsczie znaczi)? W Kòreji je wiãcy niż jeden spòsób pisanégò (romanizaceji), jinszi w Nordowi Kòreji jinszi w Pôłniowi. Japónë téż romanizeją na pôrã spòsobów (np. Fuji vs. Huzi). Piszemë jak na anielsczi czë pòlsczi wikipedji? --Warszk 08:38, 18 gromicznika 2006 (CET)

Jo, z azjaticczima mionama to nie mdze letkò. Kòżdi przëtrôfk mdze nót traktowac indiwidualno. Mëslã, że:
- më bë mùszëlë òrientowac sã za tim jak no miono pisze sã w jinëch zôpadnosłowiańsczich mòwach
- nasz pisënk mùszi bëc bliskò òriginalny wëmòwë, ë równoczasno w zgòdze z naszą òrtografiją. (tak tej Tokio, a nié Tokyo)
- nasz pisënk nie mòże za baro zmieniwac òriginalny wëmòwë, np. nié: Jokòhama (a Jokohama), nié: Peczin (a Pekin, abò Peking).
pòzdrówk, Ùczk 00:56, 20 gromicznika 2006 (CET)
Wnetka wszetczié słowiańsczie miôna azjatëcczich gardów są z rusczégò jãzëka. Mòżemë wiãc téż òrientowac sã z jinszech słowiańsczich jãzëków nié blós z zôpôdnosłowiańsczich.
- jô bëm béł za tim, bë të miôna chtërne są znóne, pisac zwëkòwo (Tokio - nié Tōkyō, Osaka - nié Ōsaka, Phenian - nié P'yŏngyang), a jinsze zgódnie z transkripcëjama czë tranlëteracjama, np. Shikoku (nié Sikoku), Nordowi Chungcheong (nié Nordowi Ciungciyng - prowincëjô w Pôłniowi Kòreji), Nordowi Hamgyŏng (nié Nordowi Hamgjung - prowincëjô w Nordowi Kòreji). To je pò prówdze wiôldżi problem rzëc czasã jaczies azjatëcczie miôno...
- dlô japónsczégó bédajã transkripcëjô Hepburna, dlô nordowòkòrejansczégò - transkripcëjô McCune-Reischauer, dlô pôłniowòkòrejansczégò - pòprawionô transkripcëjô, dlô chinsczégò - transkripcëjô pinyin
- Pekin czë Peking - mnie sã zdôwô, że równak Peking, je to blëżi apartnej wëmòwë (Beijing)
Warszk 19:10, 20 gromicznika 2006 (CET)

Krakòwò[editëjë zdrój]

Dlô mie to nie je do kùńca klôr bë pl. Kraków pisac w csb Krakòwò.
Dlôcz?
To dô w Pòmòrsce kòl 4 môlów (jeden je n.p. kòl Sławna ë terô sã pò pòlskù przezëwô "Stary Kraków") do jaczich je mòżno brëkòwac miona "Krakòwò" (z pòmòrsczim -òwò). Trepczik pòdôwô Krakòwò jakno ë Kraków ë jem ti dbë, że prawie dlôte ne dwie fòrme bò jedna mô sã do Pòmòrsczi a drëgô do Krakòwa w Małopòlsce.
Pòzdówczi Mark --Kaszeba 10:30, 18 gromicznika 2006 (CET)

Wedle mie stolëca Môłopòlsczi je na tëli wôżnym historëcznym gardã, że zasługiwô na swòje gwôsné miono. Doch nawetka w EN je Cracow a w DE, NL - Krakau.
Czejbë w Pòmòrsce nalazłë sã téż môlowòscë z mionã "Krakòwò", to nie je problem, ani niżódnô przeszkòda. Mòżemë tej zrobic starnã ùjednoznacznieniô, abò na górze artikla "Krakòwò" dac lënczi do jinëch môlowòsców z tim miona, np. Krakòwò_(...... kréz).
Òkróm tegò, té miona mùszôłbë përznã zbadérowac, bò niechtërné bëłë wëmësliwóné pò 1945 rokù.
pòzdrówk, Ùczk 00:45, 20 gromicznika 2006 (CET)
@1 - Tak do kùńca nie rozmiã co z tim Krakòwã mëszlisz. "Swòje miono" - Karkòwò, czë Kraków? Jô wiem pò se, że chãtno gôdôm -òwò dze je pòlsczi -ów, le nié wiem, czë nié lepi je, czej òstawi sã -òwò dlô pòmòrsczich gardów ë wsów. (Do dzysô móm jiwer z pòlsczim mionã Bytów ë wiedno wprzód mëszlã, że to jidze ò Bytom ë mòże stądka bëm òstôł przë -òwò dlô Pòmòrsczi). Ù Trepczika to nie je pò prôwdze klôr jak to mô bëc, a nie wiem téż jak baro pózni redakcëjô integrowa w jegò (słowôrza) dostónczi.
@2- W Pòmòrsce dô na gwës jedno Krakòwò w Pòlsce, ë dwa w Miemcach. (Ksążka Hinzégò môsz, òbôczë sóm :-) )
@3 - Jo, blós jô sã za tim nié czerëjã, a przëmiôr bëł jaczi bëł, bò sã nen môl tak wejle pò pòlskù tërô przeziwô.
Mark --Kaszeba 21:31, 22 gromicznika 2006 (CET)
Ad. 1 - Swòje miono, to znaczi apartné miono, to je Krakòwò. Stolëca Môłopòlsczi je historëczno wôżnym gardã ë dlôtë np. pò anielskù je Cracow, pò miemieckù ë néderlandzkù je Krakau. Taczi érë nie dostąpiwô np. Rzeszów abò nawetka Łódź. Dlôtë mëszlã, że mòżemë spòkòjno pisac "Krakòwò", bò w tim je sens ë mô to ùzasadnienié.
Analogiczno, miono stolëcë Czechów je Praha, ale piszemë Praga, bò czesczé h przeszło w pòmòrsczim ë pòlsczim w g. To je leno dlôte, bò Praga je wôżny gard, zato nie stosëjemë tegò np. dlô mni wôżnëch czesczich gardów, np. Lázně Bělohrad, Horšovský Týn, ëtd.
Tak samò, pôłniowépòlsczé -ów przechôdô w pòmòrsczé -òwò, a miono taczégò wôżnégò gardu jak Kraków mòżemë pisac pò swòjemù. pzdr, Tuvok 01:08, 28 gromicznika 2006 (CET)

Berlëno / Berolina[editëjë zdrój]

Berolina na Berlëno pisôł A. Majkòwsczi:
Przëwitała Berolina
Mnie sztudańta - wandra
--Kaszeba 21:40, 25 gromicznika 2006 (CET)

Në, jo, ale to je wiérzta, a pòéce wszëtkò je wòlno.
Berolina pòchôdô z łacëznë, òbaczë w google'u.
Nie wiész zato bez przëtrôfk jak Majkòwsczi pisôł ò Greifswaldze? To bë bëło baro zajimné. pzdr, Tuvok 00:53, 28 gromicznika 2006 (CET)

Niecka, kotlina[editëjë zdrój]

W słowôrzu Trepczika dolmaczenk pòlsczich słów niecka ë kotlina je wlëga. Wedle mie, wlëga (wierã, że nóblëżi je do pòl. wklęsłość) je blëżi słowu niecka (jinszy dolmaczenk niecka to: skrzënówka, stãpa, kòpónka), leno nie jem tegò gwësny. Kotlina to króm wlëga je téż wlëdżëna, kòcełkò, przëdolé, pòdolé. Chtërnëch mion ùżëc? Np. pisac Kłodzkô Kòtlëna (nawetka nié jem gwësny jak to zapisac, mòże Kòtlina abò nié kaszëbic - Kotlina?) , Kłodzkô Wlëdżëna, czë jesz jinaczi? Abò Niecka Nidziańska to mdze Nidziańskô Niecka czë Nidziańskô Wlëga? (To sã tikô téż niepòlsczich mion). Króm geògrafnych mion, słowa kotlina ë niecka mają téż swoje znaczenié, mùszą sã wiãc nôlezc w wikipedji, le mùszã w pierszi rédze wiedzec jak je nazwac pò kaszëbskù.

Mëszlã, że nim mdã pisôł artikle ò państwach czë gardach, to mùszi bëc jaczi geògrafny słowôrz (jakno w pòlsczi wikipedji: Przegląd zagadnień z zakresu geografii) - mùszi bëc jednoznaczeniowòsc, czéj jidze ò geògrafne miona ë téż miona problemów. Héwò je zôczątk taczégò słowôrza geògrafnych spraw: Brëkòwnik:Warszk/Artikle. --Warszk 13:41, 5 strumiannika 2006 (CET)