Neòbùrbòńskô Rësznota

Z Wikipedia
Neòbùrbóńskô Rësznota
Movimento Neoborbonico
Ilustracyjŏ
Krôj  Królestwò Òbòjga Siciliów [1]
Skrócënk MN
Przédnik Gennaro de Crescenzo
Data ùsôdztwa 7 strëmiannika 1993
Adrésa sédzbë Via Napoli n.57- 80040 -Volla(NA)
Politicznô deja mònarszëzna, tradicjonalëzna, samòstójnota Pôłniégò, regionalëzna,
Farwë

     mòdró

     biéló

Jinternetowô starna


Neòburbòńskô Rësznota (jit. Movimento Neoburbonico)- kùlturnô rësznota ùsôdzônô w 1993 rokù w Napùlu, jaczi célã je rozkòscérzanié kùltùrni érbë pôłniowi Jitalië, a téż òdroda Królestwa Òbòjga Sicilië.

Deja[edicëjô | editëjë zdrój]

Neòbùrbònczicë są mònarchisticzną, tradicjonalëstëczną i reakcijną rësznotą. Są òni wiôldżima procëmnikama Risorgimento,przëkònującë,że bëło òno dlô Pôłniégò katastrofą, mdącë przëczeną jegò gòspòdarczi rujinë (za sprawą rozkradzeniégò napùlsczich i sicilijsczich zakłôdów i dëtków przez Piemòntczików),ùpôdkù jegò znaczenkù i ùpòkòrzeniégò Napùlczików i Sicilijczików. [2]Jich spòdlowim célã je òdwrócenié skùtków Risorgimento,òdrodzenié Królestwa Òbòjga Siciliów i restauracjã panôwnictwa sicilijsczi lënië Bùrbònów. Stoją òni mët na gruńcë apartnotë Napùlczików i Sicilijczików òd Jitalczików i mają starã ò rozkòscérzanié napùlsczi i sicilijsczi swiądë i juwernotë,a téż napùlsczégò i sicilijsczégò jãzëka.[3]

Dzejnota[edicëjô | editëjë zdrój]

7 strëmiannika 1993 rokù w Borgo Marinaro mia plac pierwszô akcjô rësznotë, jaką bëłë kòntròbchòdë przecygniãcégò do Królestwa Òbòjga Sicilië Czerwònich Kòszlów Giuseppe Garibaldiégò. Òbczas nich znóny runita Riccardo Pazzaglia zaprezentowôł òficjalny himn Rësznotë, ùsôdzóny na melodiã himnù KÒS. [3]Òd tegò czasu neòbùrbònczicë pòdjimają rozmajité spòlëznowi i kùlturné dzejania. Òrganizëją òni ùpamiãtnieniô wôrtnich wëdarzeniów z historië KÒS i sicilijsczi lënië Bùrbònów, taczich jak ùpôdk twiérdzów w Gaetce i Messinu, smiérc òstôtnégò panëjącégò króla Òbòjga Siciliów Francëszka II,czë dzejnota sanfedistów i brigantów. Biôtkùją òni procëm atakom na Pôłnié, Napùlczików,czë Sicilijczików w pùblëcznim rëmie,a téż fónkcjonerującim pòwszechno łżóm na témã KÒS, Risorgimento, czë Garibaldégò. Neòbùrbonczicë zajimają sã mët składaniém wniosków ò rëmniãcé geògraficznëch pòzwów nadónych na tczã Risorgimento, czë lëdzy z nim sparłãczónëch, òsoblëwò w dôwnim KÒS (jak Plac Garibaldégò w Napùlu). Zajimają sã mët rozkòscérzaniém wiedzë ò zbrodniach i kradilstwach, jaczich dokònałë garibaldistowsczé òddzélë i sabaùdzkô dinastiô, jakô rządzëła Królestwã Jitalië. W 1999 rokù jich dossier òstôło wësłóné przez nich do Eùropejsczégò Tribùnału Lëdzczich Prawów w Sztrasbùrgù. Z pòdjimiznë neòbùrbónsczich dzejôrzów w gòdnikù 2008 rokù òsta ùsôdzônô Reprezentacjô Królestwa Òbòjga Siciliów w Fùtbòlu, jakô je nôlëżnikã NF Board i CONiFA.

Delegacje[edicëjô | editëjë zdrój]

Neòbùrbòńskô Rësznota je òrganizacjowo pòdzélónô na tpzw. delegacje. Nôwëższim stãpniã delegacjë je nôdjintententurô,jaczi pòdlégają jintententurë. Są téż jintendentùrë,jaczi nie pòdlégają pòd niżôdnô nôdjintendenturã. Hewò je spisënk wszëtczich delegacjów z jich przédnikama:[4]

Delegacje na òbéndze KÒS[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Nôdjintendenturô Apùlië (Sovrintendenza per le Puglie)- Pino Marino
  • Jintendenturô Kapitanatù (Intendenza di Capitanata)- Giuseppe Quatrucchi
  • Jintenden]turô Lecce (Intendenza di Lecce)- Roberto Perrone i Claudia Quatra Goloss
 • Nôdjintendenturô Kalabrië(Sovrintendenza per le Calabrie)- Pasquale Zavaglia
  • Jintendenturô Cosenzë(Intendenza di Cosenza)- Giampiero Tiano
  • Jintendenturô Reggio Calabria(Intendenza di Reggio Calabria)- Antonio Porcaro
  • Jintendenturô Catanzaro(Intendenza di Catanzaro)- Cinzia Lamberti i Gianluca Bellacoscia
 • Generalnô nôdjintendenturô Kalabrië(Sovrintendenza generale per la Sicilia)- comm. Antonio di Janni
  • Jintendenturô Messinë(Intendenza di Messina)- Salvatore Serio
  • Jintendenturô Caltanisset(Intendenza di Caltanissetta)- Michele Lauricella
 • Nôdjintendenturô Mòlizjë(Sovrintendenza per il Molise)- Paolo Corsi i Giovanni Francario
 • Nôdjintendenturô Bazilikatë(Sovrintendenza per la Basilicata)-Antonio Boccia
  • Jintendenturô Potenzë(Intendente per Potenza)-Renato Chiarelli
 • Jintendenturô Benewentù(Intendenza di Benevento)-Ubaldo Sterlicchio
 • Jintendenturô Ksãżystwa Ultrë(Sovrintendenza Principato Ultra), Avellino-Fernando Bianco
 • Nôdjintendenturô Zemië Lavoro(Sovrintendenza Terra di Lavoro),Caserta-Vincenzo Coronato
  • Jintendenturô Casertë(Intendenza di Caserta)- Paolo Schiano
 • Nôdjintendenturô Ksążystwa Citrë(Sovrintendenza Principato Citra)-Don Alessandro de Vita
 • Nôdjintendenturô Napùlsczich Òstrowów(Sovrintendenza Isole Napoletane)-Massimo Sparnelli
 • Nôdjintendenturô Amalfië,Majorië i Sorentinsczégò Półòstrowù(Sovrintendenza Amalfi, Maiori e Penisola Sorrentina)- Francesco De Crescenzo  
 • Nôdjintendenturô Kalabrië(Sovrintendenza Area Vesuviana)- Ciro Di Giacomo
  • Jintendenturô Portici(Intendenza di Portici)-Emilio Caserta (kòòrdinatóra młodzëznë)
  • Jintendenturô Boscoreale(Intendenza di Boscoreale)- Marisa Monaco
  • Jintendenturô Pomigliano(Intendenza di Pomigliano)-Giuseppe Giunto

Delegacje w jinszëch jitalsczich krajach[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Nôdjintendenturô Emilië i Romanië(Sovrintendenza per l’Emilia Romagna)-Gennaro Pisco (Romaniô: Tiziana Coda)
 • Nôdjintendenturô Lacjum(Sovrintendenza per il Lazio)-Arturo Cannavacciuolo e Augusto Santaniello
  • Jintendenturô Area Sabina(Intendenza Area Sabina)-Sara Maria Solomita
 • Nôdjintendenturô Latinsczi(Sovrintendenza per la Provincia di Latina)-Giampalo Costa
 • Nôdjintendenturô Wenecczi(Sovrintendenza per il Veneto)- Francesco Guarino
 • Nôdjintendenturô Ligùrië (Sovrintendenza per la Liguria) -Alessandro Caradolfo
 • Nôdjintendenturô Toskanië (Sovrintendenza per la Toscana)- Manfredi Adamo

Delegacje bùten KÒS i Jitalië[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Nôdjintendenturô Brazylsczi (Sovrintendenza per il Brasile)- Paolo Fiore
 • Nôdjintendenturô Zjednónëch Krajów (Sovrintendenza per gli Stati Uniti)- Mario de Vivo
 • Nôdjintendenturô Argentinsczi (Sovrintendenza per l'Argentina)- Antonio Atteo
 • Nôdjintendenturô Aùstralëjë(Sovrintendenza per l'Australia)- Lucio Praino
 • Nôdjintendenturô Pòlsczi (Sovrintendenza per la Polonia)- Adriano Novello
 • Nôdjintendenturô Francësczi(Sovrintendenza per la Francia)- Sabina Coda
 • Nôdjintendenturô Fińsczi (Sovrintendenza per la Finlandia)- Bruno Marone


Przëpisënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

 1. de facto dzél Jitalië
 2. Dlôczë më jesmë Neòbùrbòńską Rësznotą?-http://www.legitymizm.org/ruch-neoburbonski (pòl.)
 3. 3,0 3,1 Historiô Rësznotë- https://www.neoborbonici.com/storia-del-movimento/ (jit.)
 4. Delegacje-https://www.neoborbonici.com/delegazioni/(jit.)