Króléwc

Z Wikipedia
KróléwcКалининград
Herb Fana
Państwò Ruskô
Òbwód Królewiecczi
Òficjalné ùsôdzenié 1255
Bùrméster Jewgienij Lubiwy
Wiéchrzëzna 224,7 km²
Pòłożenié: 54°42′N 20°30′E
Lëdztwò (2021) 493 256
Pòcztowi kòd 236000
Registracëjné tôfle 39

Adresa:


Króléwc kv. Królévc (rus. Калининград, Kaljinjingrad, miem. Königsberg, lët. Karaliaučius) - gard w Rusczi przë mùni Pregołi do Swieżégò Zôlója. Stolëca królewiecczégò òbwodu.

W latach 1993 - 2022 Króléwc bëł partnersczim gardã Gduńska.

Pòłożenié[edicëjô | editëjë zdrój]

Króléwc leżi na Sambésczim Półòstrowie. 35 km òd pòlsczé grańcy, 75 km do lëtewsczé grańcy ë 1289 km òd Mòskwy.

Histrorëcznié lëżi w Prësach ë Sambji.

Miono[edicëjô | editëjë zdrój]

Pierszô prësczi miono bëło Tuwangste.

W 1255 Krziżacë zdôbëli gard ë wëbùdowali zômk Regiomontium. Co òznoczi Królewskô Góra pò miemieckù Königsberg Königs - Króla, Berg - Góra.

W czasach rządów miemiecczich òficjalne miono bëło Königsberg.

Òd tégò miona pòchodzą òdpòwiedniczi w jinszich jãzëkach: pòl. Królewiec, prës. Kunnegsgarbs, cz. Královec, lët. Karaliaučius.

Stôre rësczé miono bëło zôpisëwane jakò Королевец (tr. Koroljewjec).

Pò zdôbëcu gardù przez Czérwoną Armjã do 4 lëpińca 1946 ùżiwano miemieczégò miona zôpisëwanégò w cërëlicy Кёнигсберг (tr. Kjonigsberg) czëj (4 lëpińca) ùchwalono òficjalne rusczé miono Калининград (tr. Kaliningrad) na tczã sowiecczégò przesprôwca Michaiła Kalinina - chtëri pòdpisôł rozkôz wëkoniania mòdrù pòlsczé jinteligencji ë generałów w Katyniu.

Miono Kaliningrad bëło òficjalnym miona w pòlsczim jãzëkù do 9 maja 2023 czëj Kòmisjô Standarizacji Mion pòza Grańcami Pòlsczé Repùbliczi (pòl. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej) ùchwaliła, że zalécô sã ùżiwanié miona Królewiec, a miono Kaliningrad je niezalécane.

Dzél miészkańców Króléwca je za pówrotã do starégò miona Кёнигсберг. W 2012 karno aktywstów Amberkant stworziło peticjã bë pòwrócëc do miemieczégò miona. Peticjã pòdpisało kòl 400 tës. lëdzë w Rusczi. Bùrméster ë Guwernator pòwiedzeli, że nie są procëm zmianie le nié terô.