Klasiczni varianjt

Z Wikipedia

Klasiczni varianjt szt. Klasyczni Wariant - je to pisënk zaproponowany przez kaszëbocentricznych Kaszëbów, jakò nowi pisënk dlô kaszëbsczégò jãzëka. Argùméntują to, że sztandardni wariant je zôbaro pòdóbni do pòlsczégò i nié òddôje wszëtczich kaszëbsczich zwãków.

Aùtorë tégò pisënkù gôdôją, że nen pisënk je kontinuacją pisënkù Cenowë, Lorentza ëtd.[1]

Alfabét[edicëjô | editëjë zdrój]

Alfabét klasicznégò varianjtù je baro chùtczi do sztandardnégò alfabétù z różnicamë:

Lëtera Ąą zmienia sã w Õõ

Lëtera Ńń zmienia sã w Njnj

Nowô lëtera Úú (zwãk /ʉ/) ta lëtera bëła zôpropònowana ju przez Friedricha Lorentza w 1911 jakò u̇.

Lëtera Ww jakò /v/ je zôpisôna jakò Vv, czëdë je to /w/ (zwãk /ł/) tëdë Ww,[2]

Lëterë Òò ë Ùù na pòczątkù słów wiedno Wo ë Wu, a dzwuznak téż wiedno Wo.

Pisënk téż zmiãkczô baro czãsto i jakò ji.

Przikładë[edicëjô | editëjë zdrój]

Klasiczny pisënk z 1930, Bënë ë buten

Bëło to przed vjici jak sto lat. Żił ve Vejrovje chcëvi ë popędlëvi szevc. Bjałka jevo muszëła dzeń ë noc robjic ë dostała za to – nabjité. Żądôł wod svojich môłëch dzeci, żebë so na chléb samë zarôbjałë. V młodim vjeku muszëłë bótë ë skorznje flekovac. Nji mogłë mu dosc narobjic, njerôz zabjerałë so njezręcznje do robotë ë tedë won je bjił (…)

Sztandardni pisënk z 1996 r.

Bëło to przed wicy jak sto lat. Żił we Wejrowie chcëwi ë pòpãdlëwi szewc. Białka jegò mùszała dzéń ë noc robic ë dostała za to – nabité. Żądôł òd swòjich môłëch dzecy, żebë so na chléb same zarôbiałë. W młodim wiekù mùszałë bótë ë skòrznie flekòwac. Ni mògłë mù dosc narobic, nierôz zabiérałë so niezrãcznie do robòtë ë tedë òn je bił (…)

Klasiczni varianjt, 2018 r.

Bëło to przed vjicé jak sto lat. Żił ve Vejrovje chcëvi ë pòpãdlëvi szevc. Bjałka jewo/jegò mùszëła dzénj ë noc robjic ë dostała za to – nabjité. Żõdôł wod svòjich môłëch dzeci, że bë so na chléb samë zarôbjałë. V młodim vjekú mùszëłë bótë ë skòrznje flekòvac. Nji mògłë mù dosc narobjic, njerôz zabjérałë so njezrãcznje do robòtë ë tedë won je bjił (…)

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

  1. https://web.archive.org/web/20210423165504/https://pismiono.com/jak-pjisac-ve-klasicznim-variance-klawiatura-do-pobrania/
  2. https://web.archive.org/web/20210423114442/https://pismiono.com/kiedy-w-a-kiedy-v-prawidla-zapisu-w-klasicznim-variance-cz-1/