Przejdź do zawartości

Slovio

Z Wikipedia

Slovio je sztëcznym jãzëkã jaczi òstôł stwòrzony przez lingwistã Marka Hučko. Gramatika Slovio òpiartô je na Esperanto, a słowizna je dobrónô ze słowiańsczich jãzëków. Dzãka swòji słowiznie Slovio je prôwdëjuwerno rozmióné przez kòl 400 milionów lëdzy na Zemi.

Pisënk:
Tekstë w Slovio zapisëwac mòże dwòma alfabétama, łacëńsczim ë cyrëlicą:

a b c cx d e f g (gx) h i j k l m n o p r s sx t u v (wx) z zx
а б ц ч д е ф г (дж) х и й к л м н о п р с ш т у в (щ) з ж

Próbczi tekstów w Slovio:

  • Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla. Ucxijte Slovio tper!
  • Словио ес новйу межународйу йазика ктор разумийут чтирсто милион лудис на целойу земла. Учийте Словио тпер!

Òbaczë téż:

Bùtnowé lënczi:

http://www.slovio.com

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.