Midzësłowiańsczi jãzëk

Z Wikipedia

medžuslovjansky
меджусловјанскы
ⱞⰵⰴⰶⱆⱄⰾⱁⰲⱝⱀⱄⰽⱏⰹ
Òbsëga Westrzédnô ë pòrénkòwô Eùropa
Lëczba mówiącëch kòl 20 tësãcë (2022)[1]
Môl
Pòchodzeniowe régòwanié Jindoeùropejsczé jãzëczi
*Słowiańsczé jãzëczi
**Oglowòsłowiańsczé jãzëczi
Alfabét łacëzniany ë cërylica
Òficjalny sztatus
Ùrzãdny jãzëk
Regùlowany òb Midzësłowiańskô kòmisjô
Kòdë jãzëka
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3 isv (zabédowóny)[2]
SIL
Fana midzësłowiańsczégò jãzëka

Midzësłowiańsczi jãzëk (medžuslovjansky, меджусловјанскы) je sztëcznym jãzëkã nôtërnegò zortu, ùsadzonym w 2006 rokù òb karno interlingwistów (Jan van Steenbergen, Gabriel Svoboda, Ondrej Recznik, Igor Poliakow) pòd miônem Slovianski. Pòwstôł w zatôrczënim ò stôrosłowiańsczi ë dzysdniowe słowiańsczé jãzëczi, a gramatika ë słowizna są dobróne ze słowiańsczich jãzëków. W 2011 rokù sparłãcził sã z projektã nowosłowiańsczi czesczégò autora Vojtěcha Merunczi w midzësłowiańsczi.

Midzësłowiańsczi mô w se zbiérną baro òprosconą gramatikã ë je prosto rozmiona, bez rëchleszi naùczi, przez lëdzy gôdôjącëch słowiańsczima jãzëkama.

Alfabetë[edicëjô | editëjë zdrój]

Midzëslowiańsczi mòżno zapisac łacëńsczim alfabetã abò cërylicã:

łaceńsczi A B C Č D E Ě F G H I J K L
cërylica А Б Ц Ч Д Дж Е Є Ф Г Х И Ј К Л
łaceńsczi Lj M N Nj O P R S Š T U V Y Z Ž
cërylica Љ М Н Њ О П Р С Ш Т У В Ы З Ж

Przëmiôr tekstu[edicëjô | editëjë zdrój]

Mòdlëtwa Òjcze Nasz:

  • Otče naš, ktory jesi v nebesah, nehaj sveti se ime Tvoje. Nehaj prijde kraljevstvo Tvoje, nehaj bude volja Tvoja, kako v nebu tako i na zemji. Hlěb naš vsakodenny daj nam dnes, i odpusti nam naše grěhy, tako kako my odpuščajemo našim grěšnikam. I ne vvedi nas v pokušenje, ale izbavi nas od zlogo. Ibo Tvoje jest kraljevstvo i moč i slava, na věky věkov. Amin.
  • Отче нaш, кторы јеси в небесaх, нехaј свети се име Твоје. Нехaј пријде крaљевство Твоје, нехaј буде вољa Твојa, кaко в небу тaко и нa земји. Хлєб нaш всaкоденны дaј нaм днес, и одпусти нaм нaше грєхы, тaко кaко мы одпушчaјемо нaшим грєшникaм. И не введи нaс в покушенје, aле избaви нaс од злого. Ибо Твоје јест крaљевство и моч и слaвa, нa вєкы вєков. Aмин.

Òbaczë téż[edicëjô | editëjë zdrój]

Bùtnowi lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

Przëpisë[edicëjô | editëjë zdrój]