Przejdź do zawartości

Pòłabsczi jãzëk

Z Wikipedia

pòłabsczi jãzëk
Òbsëga Miemieckô do 1756,
Lëczba mówiącëch 0
Môl -
Pòchodzeniowe régòwanié Jindoeùropejsczé jãzëczi
Alfabét łacëzniany
Òficjalny sztatus
Ùrzãdny jãzëk felënk
Regùlowany òb felënk
Kòdë jãzëka
ISO 639-1 -
ISO 639-2 sla
ISO 639-3 pox
SIL POX

Pòłabsczi jãzëk (slüv'onst'ĕ, venskă rec - òbie dwie nôzwë òznôczają "słowiańsczi") wimarłi jãzëk zôpôdnosłowiansczi, słëchùjący do karna jãzëków lechicczich.

Historiô

Pòłabsczi jãzëk ùżiwôny bëł na léwim sztrądzé Elbë kòle gardów Wustrow, Lüchow (pòł. Ljauchüw), Dannenberg (pòł. Weidars abò Woikam) do 3 rujana 1756 rokù, czedë òstatniô białka gôdôjąca tim jãzëkiem ùmarła. Òbsëga ta nôzëwô sã Wendeland. Lëdztwò ùżiwôjąc tégò jãzëka baro prôwdopodòbnié bëło pòtómkami plemieniô Drzewión, wëmienionégò pierszi rôz w dokùméncie miemiecczégò króla Henrika II z 1004 rokù. Jãzëk pòłabsczi jistniôł blós w muniowéj fòrmié aż do XVIII stulecô, czedë môlòwi Miemcë (nôczãstnij pastory) robili piersze zôpisy. Òjcze nasz pò pòłabskù

Nôße Wader,

ta toy giß wa Nebisgáy,

Sjungta woarda tügí Geima,

tia Rîk komma,

tia Willia ſchinyôt,

kok wa Nebisgáy,

tôk kak no Sime,

Nôßi wißedanneisna Stgeiba doy nâm dâns,

un wittedoy nâm nôße Ggrêch, kak moy wittedoyime nôßem Grêsmarim,

Ni bringoy nôs ka Warſikónye, tay löſoáy nôs wit wißókak Chaudak.

Amen.

kaszëbsczi pòłabsczi pòlsczi dolnołużëcczi górnołëżicczi szląsczi czesczi bułgarsczi rusczi
człowiek clåvăk człowiek cłowjek čłowjek czowiek člověk човек [czowek] человек [čełaviék]
wieczór vicer wieczór wjacor wječor ôdwieczyrz večer вечер [weczer] вечер [viéčer]
brat brot brat bratš bratr brat(rz) bratr брат [brat] брат [brat]
dzéń dan dzień źeń dźeń dziyń den ден [den] день [dień]
rãka rǫkă ręka ruka ruka rynka/ranka ruka ръка [răka] рука [ruká]
jeséń, wieséń preńă zaimă, jisin jesień nazymje nazyma podzim podzim есен [esen] осень [òsień]
sniég sneg śnieg sněg sneh śniyg sníh сняг [snjag] снег [snieg]
lato ľotü lato lěśe lěćo lato léto лято [ljato] лето [léta]
sostra sestră siostra sotša sotra siostra sestra сестра [sestra] сестра [siestrá]
rëba råibo ryba ryba ryba ryba ryba риба [riba] рыба [rýba]
òdżiń viďėn ogień wogeń woheń ôgyń oheň огън [ogăn] огонь [agòń]
wòda wådă woda wóda woda woda voda вода [woda] вода [vadá]
wiater v́otĕr wiatr wětš wětřik, wětr wiater vítr вятър [wjatăr] ветер [viétier]
zëma zaimă zima zyma zyma zima zima зима [zima] зима [zimá]