Kaszëbsczé nótë

Z Wikipedia
Skòczë do: nawigacëji, szëkbë
Òbrôzk

Kaszëbsczé nótë - bëłë czedës spiéwóné na Kaszëbach, a dzys ten stôri zwëk pòwtôrzają nierôz karna piesni i tuńca, abò téż szkòłowé dzece. Jak je widzec z òbrôzka spiéwanié zaczinô sã òd:

To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To są basë, to są skrzëpczi, to òznaczô Kaszëba.
Òznaczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je ridel, to je tëcz, to są chòjnë, widłë gnojné.
To je krzëwé, to je prosté, to je slédné [tilné] kòło wòzné.
Tilné kòło wòzné, to je krzëwé, to je prosté, chòjnë, widłë gnojné, ridel, tëcz, òznaczô Kaszëba...

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtrojôczi [półtorôczi].
To je klëka, to je wół, to je całé a to pół.
Klëka, wół, całé, pół, hôk, ptôk, półtrojôk, chòjnë, widłë gnojné...
To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.

Pisôł ò tim ju Izydor Gùlgòwsczi.