Dzëk

Z Wikipedia
Skòczë do: nawigacëji, szëkbë


Weryfikacejo.jpg

Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Dzëk

Dzëk (Sus scrofa) – lądowi cëcón z rodzëznë swiniowatëch. Òn żëje m. jin. na Kaszëbach. Je przódkã domòwi swinie.

Rozmajitoscë[edicëjô | edytuj kod]

Dzëk je pòpùlarnym łownym zwierzã i jakno taczi dożdôł sã w jãzëkù jachtôrzów wiele òsoblëwëch pòzwów, chtërne pòzwôlają w krótczich słowach gò òpisac. Ò jachce i dzëkù napisôł Augùstin Dominik tak: "..., że béł to nówikszi zwiérz zastrzeloni tegò dnia, pò skończony jachce łowczi òmòczoną w krëwi dzëka chòjnową wietewką zatknął mù w czôpk ë ògłosził gò królã jachtë."[1] Nôprzód dzëk wëstãpòwôł w Europë, nordowi Africe i Azëjë. Wëstãpòwanié zanôleżi òd klimatë i lëdzy. Jesz w pòczątkach XX wiekù ùwôżony był za szkòdnika dlô gbùrów i jegò robòtë na pòlu. Nie bëło żódnéch zasadów òchronë i dzëki nie bëłë dokôrmióné.

Zmësłë[edicëjô | edytuj kod]

Nôlepszim zmësłã je cknienié, ale też dotik, szmakã i słëch. Wezdreznié też mô dobré, chòc przez to, że òczë mô rozłozoné pò bòkach głowë nie widzy tegò co dzeje sã z przódkù.

Rozmnôżanié[edicëjô | edytuj kod]

Nôczãscy rodzë sã òd szterech do òsmë sztëk môłëch. Czasã sã zdôrzô nawet dwanôsce sztëk.

Przëpisë[edicëjô | edytuj kod]

  1. A.Dominik, Tóna z pustk, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Pucku, Puck 1983, s. 45

Lëteratura[edicëjô | edytuj kod]

  • Augùstin Dominik. Tóna z pustk, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Pucku, Puck 1983, s. 45