Przejdź do zawartości

Zédżer

Z Wikipedia
Zédżer
Piôskòwi zédżer - klepsydra
Orloj, astronomiczné zédżer z Pradżi
Słuńcowy zédżer na Rôtëszu w Gduńsku
Elektroniczno-wòdny zédżer w Kanazawa, Japòńskô

Zédżer – przërëchtënk do cągłégò pòmiaru, mierzënkù czasu.[1] Insze słowë ò zédżerze: gòdzynk, czëkôcz, zégark, czasownik, òkrôwka.[2]

Zédżerë mòżnô pòdzelëc na:

 • Zédżerë, chtërne wëkòrzëstëwają do pokazaniô na tarczã i wskôzë.
 • Zédżerë, chtërne wëkòrzëstëwają do pokazaniô symbolów fazów miesąca itp.
 • Zédżerë cyfrowë, chtërne wëkòrzëstëwają do pokazaniô cekłokristaliczné wëswietlaczë abò diodowé. [3]


Ôrtë zédżerów[edicëjô | editëjë zdrój]

Zédżerë òparte na môtëralnëch rzôdzëznów i prostëch fizycznych rzôdzëznów[edicëjô | editëjë zdrój]

 • słuńcowé zédżerë
 • miesądzowé zédżerë
 • piôskòwé zédżerë (klepsydra)
 • òdżinowé zédżerë (swieca)
 • òléwné zédżerë

Zédżerë òparte na barżi skomplikowanëch mechanizmów i fizycznych rzôdzëznów[edicëjô | editëjë zdrój]

 • werkòwé zédżerë (rëchadłowé, balansowé)
 • kwarcowé zédżerë,
 • atomòwé zédżerë,
 • zédżerë synchronizowóné radiowymi falami ze wzorowim zédżerem,
 • pùlsarowé zédżerë,

Pòdzél zédżerów òparti na sposobach wskazëwania czasu[edicëjô | editëjë zdrój]

 • tôrczowi zédżer,
 • 12 gòdzynowi wskazówkòwi tôrcz (mòże bëc sekùndownik),rzòdkô czej mòże bëc téż 24 gòdzynowi wskazówkòwi tôrcz,
 • wielotôrczowi ò zmiennym ùkłôdze rozmaitych elementów.
 • diodowi zédżer (wëskrzawa z diodami LED),
 • cekłokristaliczny zédżer (wëskrzawa cekłokristalicznô),
 • kôrtkòwi zédżer ( mô plastikòwé kôrtczi , ùżiwóny nierôz na banowiszczach)
 • projekcyjny zédżer (małi projektór wëswiéca czas na scanã abò pósowã)
 • zwãnkòwi zédżer (gòdzëna podôwana zwãnkòwo),
 • dotikòwi zédżer (òn je dlô niéwidomëch lëdzy).

Zastosowanié zédżerów[edicëjô | editëjë zdrój]

Zédżerë nalôzłë zastosowanié do mierzeniô i wskazëwaniô czasu w rozmaitëch célów:

 • w astronomji (astronomiczné zédżerë i atomowé zédżerë)
 • w òglowim codniowim użytku (dodómowé zédżerë, bùdzëdła, banowiszczowé zédżerë, minutniczi, zédżerczi, wieżowé zédżerë)
 • w spòrce (stoperë, szachòwé zédżerë,gòłąbczé zédżerë)
 • w nawigacji i w żeglarstwié (chronometrë, wachtowé zédżerë)
 • w samoczinnëch urządzeniach (ùkłôdowë zédżerë, téż należą zédżerë kómpùtrów, rozmaite programatorë np. piérnic)
 • jakò włãcznczi i wëłãczniczi (czasowi zómk)

Bùdowa zédżerów[edicëjô | editëjë zdrój]

Pôdstawowô bùdowa zédżera objem sztërë wôżné, znaczącé òdrzinczi, segmentë taczé, jak:

 • wskôzywôczé i sygnalné aparatë (np. wëskrzëwaczé, pòkôzywôczé: gòdzënowô, minutowô i sekùndowô, rozmaite gòndżi i pòzytiwczi),chtërne przekazëwają użytkownikowi informacje ò tim, jaczi ju minął czas.
 • zdroje napãdu (np. bateriô razã z mòtórã, sprãżëna, obcãżniczi), chtërne zédżer nadôwają w ruch i ón tedë chòdzy)
 • regùlatorë chòdu (np. biegas, balans, kwarcowi generator) wëwòłującë czasowë impuls)
 • liczniczki cykli (zãbatë zimnicze, sumator), chërne rechòwùją impuls regulatora)

Historejô zédżerów[edicëjô | editëjë zdrój]

Angbuilgu - mòbilny, słoneczny zédżer z Koreji, cząd dinastëji Joseon
 • Słoneczny zédżer – pòwstôł ju przed 4000 lat, ju tedë znóny i ùżiwóny w Egipcie. Na skalã tegò zédżerza pôdôł céń wskózywôcza, chtëren pòkôzywół gòdzëna, le jeno czedë swiécëło suńce,
 • Wòdny zédżer – ùżiwóny béł kòl 2700 ròkù p.n.e. w Egipcie w kòmùdné dnie i òb noc. Strata wodë, chtërno ùbiwa z dzurë kamiannégò statkù wëznôcza mijający czas.
 • Piôskòwi zédżer – ùżiwóny béł od kòl 2700 ròkù p.n.e. téż w Egipcie.
 • Mechanizmòwi zédżer, chtëren wënalózł Liang Lingzan z Chinów.
 • Swiécowi zédżer – chtëren béł wënalazłi ju kòl 1000 lat temù. W tim zédżerze pòlącô sã swiéca wëznôcza mijanié czasu.
 • Astronomiczny wodno mechanizmowi zédżer wënalazłi przë Su Songa z Chinów.
 • W 1090 ròkù bëłë znóné mechanizmowé wieżowé zédżerë.
 • W 1364 ròkù – pòwstôł pierszi òpis mechanizma zédżerowégò, chtëren opracował Giovanni da Dondi
 • Wahadłowi zédżer - jakno piersi mierzëł sekùndë, òn pòwstôł w 1667 rokù.
 • W 1680 rokù pòjawiła sã na swiece pierszô sekùndowô wskóza.
 • Òkrãtowi chronometr, chtëren wënalôzł John Harrison, pòwstół w 1761 rokù.
 • Zégark na rãkã - pòwstół w 1810 rokù. Jegò mechanizm òpracował Breguet (zégarczi).
 • Elektromagneticzny zédżer - pòjawił sã w kòl 1810 ròkù. Wënalôzcą béł Matthias Hipp.
 • Kwarcowi zédżer - pòwstół w 1929 ròkù. Te kwarcowé zégarczi na rãkã mierzą czas z wiôlgą dokładnoscą. Produkùje sã je òd 1969 ròkù.
 • Atomòwi zédżer - baro dobri. Chòdzy z dokładnoscą co do 1 sekùndë na 300 000 lat.

Pierszi atomòwi zédżer powstôł w 1948 ròkù.

 • Zédżer pùlsarowi, chtëren powstôł w 2011 ròkù.

Dolmaczenié na jinsze jãzyki[edicëjô | editëjë zdrój]

 • angielsczi - clock
 • pòlsczi – zegar
 • baskijsczi – erloju, ordulari
 • chòrwacczi – sat
 • duńsczi – ur
 • fińsczi – kello
 • francusczi – horloge, pendule
 • galicyjsczi – reloxo
 • hispańczi – reloj, contador
 • niemiecczi – Uhr
 • pòrtugalsczi – relógio
 • słowacczi – hodiny
 • szwecczi – klocka
 • włosczi - orologio

Przëpise[edicëjô | editëjë zdrój]

 1. Labùdda Jaromira, Zôrno mòwë kl IV – VI dzél I, Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié, Gduńsk 2007
 2. Gòląbk Eùgeniusz, Wiéldżi pòlskò – kaszëbsczi słowôrz, Tom I, II Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié, Gduńsk 2013.
 3. Pioch Danuta, Kaszëbizna dlô dorosłëch. Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié, Gduńsk 2007