Przejdź do zawartości

Szczëka

Z Wikipedia


Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Szczëka

Szczëka pòspòlito (Esox lucius) – to je szerok rozcygniony, rabùsznô rëba z rodzëznë szczëkòwatëch. Ji ókòłe biegunowi òbjim westpòwani je nowikszi. Czedës wiele tich rib żëło na Kaszëbach, chòcbë w jezorach Słowińsczégò Nôrodnégò Parkù.

Jezórnô rëba- szczëka (szczipôk). Szczëka – familejô szczëpakòwôti. Òchrónowi cząd – òd 1 stëcznika do 30 łżëkwiata. Òchrónowô wiôlgòsc - 50 centimétrów.

Budacëjô cała:[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Je barô wëcygniony i pò bòkach plaskati.
  • Na wierzkù rëbë je drobné naribk.
  • łeb kùńczy sã wiôlgą munią (flabą)w chtërny są òestri zãbë.

Gdzë zëje: Żëcy ë rozrodzenié[edicëjô | editëjë zdrój]

  • nordowô półkùgla
  • wòdë jezór, rzék- tëch co flot nie płëną
  • môl nierzchnieniô ti rëbë òdbiwo sã na łąkach zalónëch wòdą czëdë snig sã topi, zaczënô są w strumianniku, a kùnc je w łżekwiôce.

Samica daje òd 3000- 200000 tësąców jaj chtërny kleją sã do roscënów i wszëtczégò co je pòd wódą. Mółi szczëczi jedzą zeloné z wòdë, le barô flot stają sã rabusznikama.Szczëczi jedzą jedna-drëgą, są kanibalama. Baro drãgò ję jich hodowla.Szczëka chòwô sã w wòdnëch roscënach i żdaje tam na swòja ofiarã. Żeżérô ją w jednym sztëku. Flot rozmieje płënąc, le na baro krótczich sztrasach. Na Kaszëbsczich jezorach je barô spòpularizowónô.

Znaczenié.[edicëjô | editëjë zdrój]

Miãso szczëczi je barô wôrtny w westrzédny i pôłniowy Europie. Pòpularnô rëba westrzód wãdkôrzów je łowionô na mamidła nôtërny i sztëczny i jinszy. Wãdkôrzé òb czos łowinié szczëczi obrzeszô cząd i wiôlgosc ochrónowi zgódno z regulamina PZW.

Czë wiész, że.....

Nôwiãkszo ùdokùmentowóno szczëka chtęrnã wzãlë na wãdka w Pòlsce miôła 128 cm rostu i 24.10kg.wódżi.


Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

  • S.Słupkiewicz:Nasze rëbë, Bauer Weltbild Media Warszawa 2010
  • A. Rudnicki:Rëbë wòdów pòlsczich, WSIP Warszawa 1989
  • J.Bailey:Prôwadnik wãdkarsczi, Elipsa Publicat Sa Poznań 2001