Szczëka

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Weryfikacejo.jpg

Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Szczëka
Szcupak.JPG

Szczëka pòspòlito (Esox lucius) – to je szerok rozcygniony, rabùsznô rëba z rodzëznë szczëkòwatëch. Ji ókòłe biegunowi òbjim westpòwani je nowikszi. Czedës wiele tich rib żëło na Kaszëbach, chòcbë w jezorach Słowińsczégò Nôrodnégò Parkù.

Jezórnô rëba- szczëka (szczipôk). Szczëka – familejô szczëpakòwôti. Òchrónowi cząd – òd 1 stëcznika do 30 łżëkwiata. Òchrónowô wiôlgòsc - 50 centimétrów.

Budacëjô cała:[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Je barô wëcygniony i pò bòkach plaskati.
  • Na wierzkù rëbë je drobné naribk.
  • łeb kùńczy sã wiôlgą munią (flabą)w chtërny są òestri zãbë.

Gdzë zëje: Żëcy ë rozrodzenié[edicëjô | editëjë zdrój]

  • nordowô półkùgla
  • wòdë jezór, rzék- tëch co flot nie płëną
  • môl nierzchnieniô ti rëbë òdbiwo sã na łąkach zalónëch wòdą czëdë snig sã topi, zaczënô są w strumianniku, a kùnc je w łżekwiôce.

Samica daje òd 3000- 200000 tësąców jaj chtërny kleją sã do roscënów i wszëtczégò co je pòd wódą. Mółi szczëczi jedzą zeloné z wòdë, le barô flot stają sã rabusznikama.Szczëczi jedzą jedna-drëgą, są kanibalama. Baro drãgò ję jich hodowla.Szczëka chòwô sã w wòdnëch roscënach i żdaje tam na swòja ofiarã. Żeżérô ją w jednym sztëku. Flot rozmieje płënąc, le na baro krótczich sztrasach. Na Kaszëbsczich jezorach je barô spòpularizowónô.

Znaczenié.[edicëjô | editëjë zdrój]

Miãso szczëczi je barô wôrtny w westrzédny i pôłniowy Europie. Pòpularnô rëba westrzód wãdkôrzów je łowionô na mamidła nôtërny i sztëczny i jinszy. Wãdkôrzé òb czos łowinié szczëczi obrzeszô cząd i wiôlgosc ochrónowi zgódno z regulamina PZW.

Czë wiész, że.....

Nôwiãkszo ùdokùmentowóno szczëka chtęrnã wzãlë na wãdka w Pòlsce miôła 128 cm rostu i 24.10kg.wódżi.


Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

  • S.Słupkiewicz:Nasze rëbë, Bauer Weltbild Media Warszawa 2010
  • A. Rudnicki:Rëbë wòdów pòlsczich, WSIP Warszawa 1989
  • J.Bailey:Prôwadnik wãdkarsczi, Elipsa Publicat Sa Poznań 2001