Słowińskô

Z Wikipedia

Słowińskô je historiczną òbéńdą w pòrénkòwi Pòmòrsce, historicznim partã Kaszëbskô, w òkòlim jezora Lebskò, zamieszkóną w ùszłoce przez Kaszëbów, chtërni òbez mòwòbadétów òstôle nazwóny Słowińcama, sami brëkùjacy równak do se miona Kaszëbi. To lëtersczi Pòmòrzónie z miemiecczim nasziństwã, chtërni pò zakùńczenim II. swiatowi wòjnë òstelë wënëkóny z Pòmòrsczi. Dzysô żëją òni jakno ë jejich òtroce w Miemieckô. Jejich swiąda pòchôdënkù z słowióńsczegò derżenia nie je równak za wielgô.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.