Słowińcë

Z Wikipedia
Stôrô słowińskô chëcz
Gwiôzdka 1937 rokù
Słowińskô białka
Słowińcë przë torfie

Słowińcë to bëlë Kaszëbi, chterny mieszkalë nad jezorã Łebskò. Òni gôdalë słowińsczim dialektã. Stefan Ramułt napisôł, że Miemcë mògle na nich pò swòjémù gadac Wendowie. Mòc trzimaniô sã tich Kaszëbów-lëtrów przë rodny mòwie, zwëku i tradicji miała swój czas. Jak napisôł ks. Bernard Zëchta w 1948 rokù jich ju prawie nie bëło.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.


Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

Commons
Commons
Òbôcz galerëjã na Wikimedia Commons:
Słowińcë
 • Friedhelm Hinze, Slovinzische Fischzugnamen von Garder See in Hinterpommern. Nachleben und Ethymologie slovinzische Namen., w: Zeitschrift für Slavistik XV 1970, Heft 3.
 • Friedrich Lorentz, Slovinzisches Wörterbuch, I—II, St.Petersburg 1908—1912
 • Dr. Nadmorski (Józef Łãgòwsczi), Słowniczek gwary słowińskiej; w: Połabianie i Słowińcy, Wisła, XVI, z.II, marzec-kwiecień 1902
 • Hanna Popowska-Taborska, Przysięgi słowińskie z Wierzchocina, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, w: Słowińcy, ich język i folklor
 • Hanna Popowska-Taborska, Uwagi o języku Perykop smołdzińskich, Kraków 1968, w: Język Polski, Kraków, XLVIII 1968, Nr 1
 • Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Gdańsk, 2003, p. 469/XVII
 • Feliks Rogaczewski, Wśród Słowińców : pamiętnik nauczyciela [oprac., przypisy i posł. Tadeusz Bolduan]. Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1975
 • Leon Roppel, Nazwy terenowe słowińskiej wsi Kluki na podstawie mapy F. Pallasa z 1926 r., RG XXI 1962
 • Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich, pod. red. Zenona Sobierajskiego, Warszawa 1997, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, ISBN 83-86619-17-1
 • Franz Tetzner, Die Slovinzen und Lebakaschuben. Land und Leute, Haus und Hof, Sitten und Gebräche, Sprache und Literatur im östlichen Hinterpommern, Berlin 1899
 • Jerzi Tréder, Z historii badań Kaszubszczyzny (Słowińców i Kabatków)
 • Александр Гильфердинг, Остатки славян на южном берегу Балтийского Моря, Санкт - Петербург, 1862.
 • Bernard Zëchta. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1972, tom V, s. 88
 • Aleksander Hilferding, Остатки славян на южном берегу Балтийского Моря, Sankt-Petersburg 1862 (wyd. polskie Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, tłum. Nina Perczyńska, oprac. Jerzy Treder, Gdańsk 1989, ISBN 83-85011-57-9)
 • Zygmunt Szultka, Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk 1992
 • Mariusz Filip, Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Poznań 2012, ISBN 978-83-63795-09-2)

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

Òbaczë téż[edicëjô | editëjë zdrój]