Pón Tadeùsz

Z Wikipedia


Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Pón Tadeùsz (pòl. Pan Tadeusz) – epicczi pòémat Adama Mickiewicza.


Pón Tadeùsz


Pón Tadeùsz. Grzëbòbranié


Pón Tadeùsz. Pòlowanié
Pón Tadeùsz.Tadeùsz ë Telimena
Pón Tadeùsz.Kòncert Jankiela
Pón Tadeùsz. Pòlonez

Geneza pòwstaniô[edicëjô | editëjë zdrój]

Aùtorã dokôzu „Pón Tadeùsz to je ostatni najachùnk na Lëtwie. Szlacheckô historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã” je Adóm Mickiewicz. Jegò pierszé wëdanié ùkôzało sã w Pariżu w 1834 rokù. Dokôz skłôdô sã z 12 ksãgów pisónych wierztã trzënôstozgłoskòwim.

Dokôz nen pisół Mickiewicz z mëszlą ò wërwaniu sã òd sztridów w kòłach pòlsczi emigracje w Pariżu. Miôł òn téż bëc wënadgrodzënim pòétë za to, że nie biôtkòwôł sã w lëstopadnikòwim pòwstanim.

Jinszą wôżną przëczëną do napisaniô „Póna Tadeùsza” bëła cëszk za rodną Lëtwą, chtërną òpisół w „Jinwòkacji”: „Lëtwò! Tatczëzno mòja! të jes jak to zdrowié. Kùli cã trzeba trzëmac, nen leno sã dowié, Chto cã stracył. Dzys snôżosc twòjã w całi zdobie Widzã i òpisëjã, bò teskniã pò tobie”.

Òglowô zamkłosc[edicëjô | editëjë zdrój]

Całô akcëjô dokôzu mô môl na Lëtwie, we wsë Soplicowò w rokù 1811 i 1812. Przédnô mësla „Póna Tadeùsza” tikô tragëdnëch dzejów Jacka Soplëcë, chtëren pò latach przëchôdô w rodné starnë chòwające sã pòd pòstaceją ksãdza Robôka. Z nim parłãczi sã historëjô sztridu ò zómk, chtëren kùńczi sã najachùnkã na Soplicowò. W dokôzu mómë téż wątk miłotë Tadeùsza i Zosi. „Pón Tadeùsz” je téż pësznym òbrôzkã nôczôsny Pòlsczi szlachecczi. Pòéta ùkôziwô ji apartné klasë, chtërnë wëjinaczają sã bòkadnoscą: mómë tuwò Stolnika Horeszkã- przedstójnika aristokracëji, bùsznégò póna. Mómë téż szlachtã strzédnobògatą- są to Soplicowie ë parcanëch szlachcëców- Dobrzińsczich.

Dolmaczënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

Wëdóny w 1834 rokù pòéma Adóma Mickiewicza dożdôł sã ju wëszi 50 dolmaczënków. Niedôwno dolmaczono „Póna Tadeùsza” na jãzëk kòrejańsczi – w 2005 rokù ë wietnamsczi- w rokù 2008, zôs na kaszëbsczi w 2012. Sprôwił to ùtwórca kaszëbsczi lëteraturë Stanisłôw Janke.

Wëdôwcą „Póna Tadeùsza” w kaszëbsczim jãzëkù je gduńskô Wëdôwizna Maszoperia Lëterackô wespół z Mùzeùm Pismieniznë ë Mùziczi Kaszëbskò- Pòmòrsczi w Wejrowie.

Film „Pón Tadeùsz”[edicëjô | editëjë zdrój]

W 1999 rokù na spòdlim pòematu pòwstôł film fabùlarny w reżisérie Andrzeja Wajdy.

We filmie wëstąpilë m.jin. :

 • Michał Żebrowski − Tadeùsz Soplica
 • Bogusław Linda − Jacek Soplica / ksądz Robôk
 • Daniel Olbrychski − Gerwazy Rębajło
 • Grażyna Szapołowska − Telimena
 • Andrzej Seweryn − Sędzia Soplica
 • Marek Kondrat − Hrabia
 • Alicja Bachleda-Curuś − Zosia
 • Krzysztof Kolberger − Adam Mickiewicz
 • Siergiej Szakurow − kpt. Nikita Rykow
 • Jerzy Bińczycki − Maciej Dobrzyński „Rózeczka”
 • Marian Kociniak − Protazy Baltazar Brzechalski
 • Jerzy Trela − Pòdkòmorzy
 • Jerzy Grałek − Wojski Hreczecha
 • Piotr Gąsowski − Rejent Bolesta
 • Andrzej Hudziak − Asesor
 • Marek Perepeczko − Maciej Dobrzyński „Chrzciciel”
 • Cezary Kosiński − Bartłomiej Dobrzyński „Brzytewka”
 • Władysław Kowalski − Jankiel

Mùzykã do filmù napisôł Wojciech Kilar.

Bibliografia[edicëjô | editëjë zdrój]