Kaszëbskô Jednota

Z Wikipedia

Kaszëbskô Jednota - stowôra lëdzy, chtërny chcą aktiwno brac ùdzél w żëcym kaszëbsczégò nôrodu ë ùznôwają jegò prawò do apartnotë, a téż swòji juwernotë w òbrëmienim wieleetniczny spòlëznë, jakô twòrzi jedno państwòwé cało, chtërnym je Pòlskô Repùblika.

Historiô òrganizacje[edicëjô | editëjë zdrój]

Stowôrã Kaszëbskô Jednota stwòrzëłë strzodowiszcza rëchli zrzeszoné z pismionama Tatczëzna ë Òdroda, jinternetowim pòrtalã Nasze Kaszëbë (pierwi Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zasobë), lëteracczim karnã ZYMK, a téż Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim.

Sztatutowé céle stowôrë[edicëjô | editëjë zdrój]

  1. Zmiana "Ùstawù ò nôrodnëch ë etnicznëch miészëznach a ò regionalnym jãzëkù" , dôwającô Kaszëbóm sztatus etniczny miészëznë.[1]
  2. Rozbùdzanié ë ùmòcniwanié nôrodny swiądë Kaszëbów.
  3. Òdroda kaszëbsczi kùlturë.
  4. Propagòwanié wiédzë ò Kaszëbach.
  5. Òchróna etnicznëch prawów lëdzy, jaczi deklarëją przënôleżnotã do kaszëbsczi nôrodnoscë.
  6. Sztôłtowanié ë rozwijanié westrzód kaszëbsczégò lëdu aktiwny òbëwatelsczi pòstawë, żëczny pòwstôwanimù wseczëca całownégò rządzeniégò i wespółòdpòwiedzalnotë za swòjã tatczëznã [2].

Kòntrowersje[edicëjô | editëjë zdrój]

Dzejarze stowôrë są dbë, że kaszëbskô nôrodnô rësznota brëkùje kònsolidacje, a rozwij nôrodnégò pòzdrzatkù je nôlepszą drogą òchrónë i rozwiju kaszëbsczégò kùlturowégò bògactwa.[3]. Dzãka Kaszëbsczi Jednoce na nowò zaczãła sã medialnô diskùsjô na témã sztatusu kaszëbsczégò lëdu ë terôczasnégò stanu sprawów zrzeszonëch z kaszëbską rësznotą. Wësëniãti bez stowôrã pòstulat ùznaniégò Kaszëbów za etniczną miészëznã, stôł sã przëczëną fest protestów wiele liderów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò.[4]

Przëpisënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

1. ↑ https://web.archive.org/web/20130914031235/http://kaszebsko.com/prawny-aspekt-pojecia-mniejszosc-etniczna.html

2. ↑ https://web.archive.org/web/20160127194755/http://kaszebsko.com/uploads/statut_PL.pdf

3. ↑ https://web.archive.org/web/20130911044410/http://kaszebsko.com/faq.html FAQ - Pyt.1) Kiedy i dlaczego powstała Kaszëbskô Jednota?

4. ↑ http://spoleczenstwo.newsweek.pl/kaszubi-beda-mniejszoscia-etniczna,87612,1,1.html http://www.tvn24.pl/pomorze,42/kaszubi-narodem-prosza-prezydenta-o-wsparcie,337527.html http://www.polskieradio.pl/7/476/Artykul/892563,Kaszubichca-byc-narodem1,76842,11025987,Kaszubska_mniejszosc_wsrod_Kaszubow.html https://web.archive.org/web/20130516133737/http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,11277236,Slazacy_i_Kaszubi_jednocza_sily__Chca_byc_niemal_jak.html http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,11277467,Slazacy_i_Kaszubi_razem_bija_sie_o_swoje__WIDEO_.html https://web.archive.org/web/20160304142725/http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2012/01/kaszubipowinni-byc-mniejszoscia-narodowa http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/499139,burza-na-kaszubach-odzyl-spor-o-narodowosc,id,t.html?cookie=1

Bùtnowé pòwrózczi[edicëjô | editëjë zdrój]

  1. https://web.archive.org/web/20130914031235/http://kaszebsko.com/prawny-aspekt-pojecia-mniejszosc-etniczna.html
  2. http://kaszebsko.com/uploads/statut_CSB.pdf
  3. https://web.archive.org/web/20130911044410/http://kaszebsko.com/faq.html FAQ - Pyt.1) Kiedy i dlaczego powstała Kaszëbskô Jednota?
  4. http://spoleczenstwo.newsweek.pl/kaszubi-beda-mniejszoscia-etniczna,87612,1,1.html http://www.tvn24.pl/pomorze,42/kaszubi-narodem-prosza-prezydenta-o-wsparcie,337527.html http://www.polskieradio.pl/7/476/Artykul/892563,Kaszubi-chca-byc-narodem http://www.tvp.pl/gdansk/publicystyka/ted-jo/wideo/odc-18032012/6774675 http://wyborcza.pl/1,76842,11025987,Kaszubska_mniejszosc_wsrod_Kaszubow.html https://web.archive.org/web/20130516133737/http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,11277236,Slazacy_i_Kaszubi_jednocza_sily__Chca_byc_niemal_jak.html http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,11277467,Slazacy_i_Kaszubi_razem_bija_sie_o_swoje__WIDEO_.html https://web.archive.org/web/20140428135245/http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2012/01/kaszubi-powinni-byc-mniejszoscia-narodowa http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/499139,burza-na-kaszubach-odzyl-spor-o-narodowosc,id,t.html?cookie=1