Kòlmòrsczi òstropùs

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kòlmòrsczi òstropùs
Kòlmòrsczi òstropùs z Réwë, 2005 rokù
Kòlmòrsczi òstropùs

Kòlmòrsczi òstropùs (Eryngium maritimum) – to je wielelatnô roscëna z rodzëznë zelerowatëch. Òn rosce na dunach m.jin. na Kaszëbach, ale je gò mało i òn tu je òbjimniãti ùrzãdową òchrónią. Kaszëbi w Réwie mògą na niégò gadac òstropùs.

Lëteratura[edit | edit source]

  • B. Sychta: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969, tom III, s. 344.

Bùtnowé lënczi[edit | edit source]