Przejdź do zawartości

Chmielno

Z Wikipedia
Chmielno
Céch
Céch
Wòjewództwò pòmòrsczé
Kréz kartësczi
Gmina Chmielno
Szôłtëstwò Chmielno
Pòłożenié 54° 19' 35'' N
18° 06' 03'' E
Lëdztwò
 - lëczba lëdzy

1580
Czérënkòwi numer
(do 2005)
58
Pòcztowi kòd 83-333
Registracëjowé tôflë GKA
Galerëjô òdjimków w Wikimedia Commons
Pòłożenié na kôrce Pòlsczi
Chmielno
Chmielno
Chmielno
Ùrząd Gminë i kòscół
Chmielno je znóny z keramikòwëch wërobinów
Chmielno je znóny z keramikòwëch wërobinów

Chmielno (pòl. Chmielno) – to je kaszëbskô gminnô wies w Pòlsce pòłożonô w pòmòrsczim wòjewództwie, w kartësczim krézu, w gminie Chmielno, w òbéńdze Kaszëbsczégò Pòjezerzô ë Kaszëbsczégò Krôjòbrazowégò Parkù. Tu je kòscół. W 1280r. biskùp Albierz pòcwierdzył nadanié kòscoła sw. Piotra stądka klôsztorowi norbertanków w Żukòwie. Legendë rzeszą z tim Damrokã. Tu w szkòle dzece ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka[1]. Chmielno je nad jezorama: Biôłé ë Kłodno, na zôpôd òd Kartuz. To je wôżny turistny òstrzódk z wiele penzjónatama, wczasowima chëczama ë agrokwatérama. M.jin. tądkã jidze turistny, Kaszëbsczi Szlach. Stądka bëłë[2] i są znóné keramikòwé wërobinë, bò grónkòwniô je tu òd lat[3]. W òbéńdze szôłtëstwa pòłożoné sã miészé kòlonie:

Dlô turistów tu je np. plac "U Chłopa"[4].

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]