Ùdmùrcjô

Z Wikipedia
Ùdmùrcjô

Ùdmùrcjô – repùblika w Rusczi Federacëji na terenie Eùropë. Tu wiele lëdzy gôdô ùdmùrcczim jãzëkiem.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.