Przejdź do zawartości

Ù

Z Wikipedia
Ùù

Ù, ù – lëtra rozszerzonégò łacyńsczégò alfabétu ùżiwónô w kaszëbsczim jãzëkù. Jakno warijant lëtrë „u” ùżiwónô je téż w czile jinëch jãzëków, na przëmiôr:

  • w italsczim òznôczô akcentowané „u” (più, giù);
  • we francësczim służi do òdróżnieniô hòmòfonów ou – ‘abò’ i – ‘gdze’;
  • w szotlandzczim òznôczô dłudżé „u”, przëmiérno: sùil – ‘òkò’.

W kaszëbsczim alfabéce je 30. lëtrą[1]. Òdpòwiôdô ji wëmòwa [wu].

  1. Ùchwôlënk nr 7/RKJ/10 z dnia 06.07.2010 r. w sprawie szëkù kaszëbsczégò abécadła, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2010, s. 115