Wiki:Werk ë deja Wiki

Z Wikipedia

Co to je, ë jak fùnkcjonëje Wiki ?[editëjë zdrój]

Je to specjalnô soft-wôra, chtërnô ùmòżlëwiô w równo jaczim sztóce edicëjã zamkłoscë starnë przez kòżdégò internautã. Je to, tak tej, wëcmanowi dokôz wszëtczich òdwiôdnikôw naszi encyklopediji.

Kòżdi mòże zakładac ë editowac starnë encyklopediji.

W stopce kòżdi starnë je lënk Edicëjô.

Pò klikniãcym na nim przechôdómë do starnë, na chtërny mòżemë dokònëwac edicëji. Czej nasze zmianë są parôt, klikómë na lënk Zapiszë ë hewò ùzdrzimë nã starnã ju z naszima zmianama.

Gwësno, że tikô to téż ti starnë, chtërną prawie òbzérôsz.

Mòżesz jã zacząć ju terô editowac, abò czësto bez sztrôfë mòżesz wéńc na starnã zapisownikòwą.

Mòżesz nie le blós dopisëwac abò zmieniwac cosz na starnie, chtërną prawie òdwiadiwôsz. Mòżesz téż zakładac gwôsné starnë abò pòdstarnë ju jistniejącëch starnów.

Skrodzenkòwą "receptã" na pisanié starnów w Wikipediji nalezc mòże w radzëszkù aùtora Wikipediji.

Dokładniészé informacëje ò ùsadzanim starnów Wikipediji zamëkają w se nôslédné artikle:

Registracëjô w Wikipediji

Eżle w Preferencëjach nie nadôsz so jaczégò identifikatora (nicka), tej starnë przez Ce dodóné abò editowóné jakno autora mdą miałë IP adresã serwéra, ze chtërnégò Të môsz sã sparłãczóné. Eżle nadôsz so identifikator ë zapiszesz Preferencëje, autorã mdzesz Të z gwôsnym identyfikatorã. Òkróm te, registracëjô na Wikipediji automaticzno prowadzy do dopisaniégò do lëstë brëkòwników ë òtemkniãcégò òsobisti starnë.