Przejdź do zawartości

Wiki:Rëmnotë mionów

Z Wikipedia

Remnotë mionów są metodą klasyfikacëji infòrmacëjów w Wikipediji. Lënczi do rëmnotów mionów są twòrzoné na ôrt: [[rëmnota:titel starnë]]. Jistnieją nôslédné rëmnotë mionów:

  • Òglowô (bez prefiksa) - to je włôscëwô rëmnota dlô wszëtczich encyklopedicznëch artiklów.
  • Wiki: - na rëmnota zamëkô w se wszëtczé techniczné infòrmacëje ò Wikipediji, np. instrukcëje jak wëzwëskiwac encyklopedijã, doradë ò pisanim artiklów, ògłosë, ëtd. Hewòtnô starna słëchô prawie ti rëmnoce.
  • Brëkòwnik: - do ti rëmnotë słëchają priwatné starnë aùtorów encyklopediji.
  • Òbrôzk: - w ti rëmnocë pòjawiają sã òpisënczi wszëtczich lopków, jaczé bëłë wëzwëskóné dlô ilustracëji artiklów, abò leno wladowóné na serwer Wikipediji przez brëkòwników.
  • MediaWiki: - zamëkô w se dolmaczënczi systemòwëch kòmùnikatów soft-wôrë Wikipediji dlô dóny lokalizacëji. Editowanié ny rëmnotë wëmôgô praw administratorë.
  • Szablóna: - je môlã dlô szablonów, jaczé mògą bëc wëzwëskiwóné bë do artiklów aùtomatno dodôwac czãsto pòwtôrzającé sã fragmentë tekstów, tabele, ëtd.
  • Kategòrëjô: - na rëmnota ùmòżlëwiô zortowanié artiklów wedle jejich temiznë.
  • Diskùsëjô: - kòżdô z pòprzédnëch rëmnotów mô dlô se stwòrzoną rëmnotã diskùsëji, dze brëkòwnicë mògą midzë sobą przediskùtowac wszëtczé zajmë sparłãczoné z dóną starną.