Swiãti Florión

Z Wikipedia
Skòczë do: nawigacëji, szëkbë


Weryfikacejo.jpg

Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Swiãti Florión- Florion z Lauriacum (ùr. 2. pòłowa III wiek w Ceti, zm. 304) - mãczelnik i świãti katolëcczi.

Switãti Florión

Żëwòt świãtigò[edicëjô | edytuj kod]

ùrodzył sã kòl 250 rokù w Zeiselmauer (dôwn.Ceti, Dolnô Austria). Jegò żëcé przypôdało na òkres przesladowań chrzescëjan. W młodim wiekù òstôł wezwóny do armii cesarza rzymsczégòDioklecjana (284-305). Béł òrganizatorã i dowódcą òddzałów ògniowich wchódającëch do armii Imperium rzymsczigoW rokù 304 wstawiôł sã za przesladowanima legiónistama chrześcëjańsczima, za co òstôł skazóny na smiérc. 4 maja 304 r. pòniós smiérc mãczeńską w nurtach rzéczi Enns (Anizy), na terenach dzysdniowé Górné Austrii, w môlu Lauriacum (dzysô Lorch).

Cało Florióna nalazła wdowa Waleria. Nad jegò grobã pòstawióno kòcół i klôsztor òjców Benedyktinów, a pózdze klôsztór Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna.

Patrónat

Sw. Florión je patrónã wykónawców zawòdów chtërne wiążą sã z ògniã: ògniôrzów, hëtników, kòminarzów, grónkôrzów, piekarzów. Je téż patrónã Górné Austrii kòl sw. Leopolda i Linz, gdze rozwiniãti je hëtnictwò.

Ikònografiô

W ikònografii przedstôwiany je nôczãścé w òbleczenkù rzymsczégò òficéra, ze statką z wòdą do gaszeniô ògnia, abò gaszącégò òdżéń.

Dzéń òbchòdów

Jegò wspómnienié liturgiczné w Kòscele katolëcczim òbchòdzy sã 4 môja. W pilsczim Koscele mô rangã wspóminkù òbowiązkòwégò.

Szablóna:Przypisy

Bibliografia[edicëjô | edytuj kod]

Szablóna:Bibliografia start

Szablóna:Bibliografia stop


Kategòriô:Swiãti katolëcczi Kategòriô:Mãczelnicy chrześcëjańsczi