Sin Ryu

Z Wikipedia
Sin Ryu
Kòrejańsczé miono
Pòprawionô transkripcëjô Sin Ryu
Transkripcëjô McCune'a-Reischauera Sin Ryu
Hangeul 신류
Hanja 申瀏
Wëmòwa
IPA ?
Przëkrodzonô kaszëbska Sin Rju

Sin Ryu (1619-1680) to generala dinastëji Joseon. Ùrôdzëł sã w rodzëznie z klasë yangban z rézë Pyeongsan Sinów. Pò złożënim wòjskòwégò egzaminu gwageo w 1645 rokù robił kariérã na państwòwich môlach. W 1654 òstôł naznaczony kòmańdérã (cheomsa, 僉使) Hyesan w prowincëji Nordowim Hamgyeong.

Sin nôbarżi je znóny z roli jaką òdegrôł w wòjnowim wëkùstrzënkù w Mandżuriji w 1658 procëm barny mòcë Rusczi prowadzony przez Jerofeja Chabarowa Pawłowicza. Kòrejańsczi wòjskò w mòcë 200 òddzélów z Nordowégò Hamgyeong ùbarnione w rącznice sparłãczëłë sã z mniészima òddzélama dinastëji Qing. Jegò dniewnik z tegò wëkùstrzënkù, je jednym z dwóch jaczé òpisëją tã biotkã.