Sandr

Z Wikipedia

Sandrë - są fòrmama rzécznolodofôłtowi akùmùlacji. To są rozwlokłé rówiznowé wiéchrzëznë, zbùdowóné z czisów i piôsków, letkô nadżibłé w procëmną stronã do lodofôłtu. Òne pòwstałë na przedpòlim lodofôłtu i łësënowi mòrenë z materiału wëniosłégò z lodowi szôlë przez topnicowé wòdë, jaczé z ni wëpłiwają. Sandrë zajimają stolëmné òbéńdë pôłniowégò dzélu Kaszëb w òbrëmienim Bëtowsczégò i Kaszëbsczégò Pòjezerzô i też Charzëkòwsczi Rówiznë i Tëchòlsczich Bòrów. Wëstãpiwają téż na jinszich terenach i są m.jin. reprezentowóné przez sandr Piôsznicë.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.