Robert Ludlum

Z Wikipedia

Robert Ludlum (ùr. 25 maja 1927 w Nowim Jorkù, ùm. 12 strëmiannika 2001 w Naples(pl) na Floridze) – amerykańsczi pisôrz, aktór i producent; ùsôdzca 27 pòmianowéch pòwiesców, oddôwca rolów w kòl 200 przedstôwkach telewizjowéch, załóżca téatrù Playhouse-on-the-Mall. Pòdłùg wszelejaczéch zdrzódłów, jegò pòwiescë òstałë òpùblikòwané w 290-500 miliónach sztëk w 32 jãzëkach na môlach 40-50 krajów[1].

Biógrafiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Dozdrzeléwôł w Short Hills w stónie New Jersey, dze w 1945 wstąpił do mòrsczi piechotë. Sztudérnã skùńczëł w Wesleyan University na fakùltece snôżéch kùńsztów. Griwôł na Broadwayu i w telewizjowëch przedstôwkach. Swòjã pierszëznã miôł w 1943 w przedstôwkù Junior Miss, czede òn bëł leno 16 lat stôry. W latach 50. pòjawił sã jaż w 200 telewizjowëch przedstôwkach. Jakno wërôbiôrz wëstôwił w 1956 na Broadwayu przedstôwk The Owl and the Pussycat.

Pò pòkôzanim sã w 1971 jegò pierszéj ksążczi Spôdkòwizna Scarlattich Robert Ludlum pòczął regùlarné pisanié (strzédno jednô ksążka na rok). Wikszosc jegò dokôzów sta sã bestséllerama, dzãka chtërnym stôł sã bògatym chłopã. W 1998 pòdpisôł dogôdkã z wëdowizną St. Martin’s Press na kwòtã 4 miliónów dolarów za ksążkã. Niechtërné ksążczi aùtór pùblikowôł pòd tacëwnima miónama Michael Shepherd i Jonathan Ryder.

Dokôzë[edicëjô | editëjë zdrój]

Pòwiescë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Spódkowizna Scarlattich (The Scarlatti Inheritance, 1971)
 • Weekend Òstermóna (The Osterman Weekend, 1972) 
 • Matlockòwé Pismiono  (The Matlock Paper, 1973)
 • Trevayne (1973)
 • Rhinemannowô sznërga  (The Rhinemann Exchange, 1974)
 • Chlëch Halidonu (The Cry of the Halidon, 1974)
 • Darga do Gandolfo (The Road to Gandolfo, 1975)
 • Miónkòwnicë Gemini (The Gemini Contenders, 1976)
 • Manuskript Chancellora (Chancellor Manuscript, 1977) Inszi titel: Rãkòpis Chancellora
 • Holcroftowô ùgóda (The Holcroft Covenant, 1978) Inny tytuł: Czwiôrtô Rzëszô
 • Matarese’owi Krãg (The Matarese Circle, 1979)
 • Bourne’owô juwërnota (The Bourne Identity, 1980)
 • Parsifalowô mòzaika (The Parsifal Mosaic, 1982)
 • Pòstãp Akwitanië (The Aquitaine Progression, 1984)
 • Bourne’owô krucjata (The Bourne Supremacy, 1986)
 • Programa Ikar (The Icarus Agenda, 1988) - Jinszi titel: Kriptonim Ikar
 • Bourne’owé ultimatum  (The Bourne Ultimatum, 1990) 
 • Darga do Omaha (The Road to Omaha, 1992)
 • Ùwidë Skorpiona (The Scorpio Illusion, 1993)
 • Strzëżnicë Apokalipsë (Apocalypse Watch, 1995)
 • Matarese'owé òdliczanié (The Matarese Countdown, 1997)
 • Cëgaństwò Prometeusza (The Prometheus Deception, 2000)

Pòwiescë wëdóné po smiérce[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Protokół Sigmë (The Sigma Protocol, 2001)
 • Zlécenię Jansóna (The Janson Directive, 2002)
 • Przeniewiérnosc Tristana (The Tristan Betrayal, 2003)
 • Ostrzega Amblerë (The Ambler Warning, 2005)
 • Sztrategiô Bancrofta (The Bancroft Strategy, 2006)

Pòwiescë nôpisané przez jinszëch ùsôdzców w opiarcù ò zôpisczi Ludluma[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Programa Hades (The Hades Factor, 2000, Gayle Lynds)
 • Przymierze Kasandry (The Cassandra Compact 2001, Philip Shelby)
 • Pariżsczi wëbiérk (The Paris Option, 2002, Gayle Lynds)
 • Szifr Altmana (The Altman Code, 2003, Gayle Lynds)
 • Pòmsta Łazarza (The Lazarus Vendetta, 2004, Patrick Larkin)
 • Mòskiewsczi wektór  (The Moscow Vector, 2006, Patrick Larkin)
 • Arkticzné Wëdarzenié (The Arctic Event, 2007, James H. Cobb)
 • The Infinity Affair, 2010, James H. Cobb
 • The Ares Decision, 2011, Kyle Mills

Sequelé pòwiesców Ludluma[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Spadkòwizna Bourne’a (The Bourne Legacy, 2004, Eric Van Lustbader).
 • Zdrada Bourne'a (The Bourne Betrayal, 2007, Eric Van Lustbader).
 • Sankcjô Bourne’a (The Bourne Sanction, 2008, Eric Van Lustbader).
 • Cëgaństwò Bourne’a (The Bourne Deception, 2009, Eric Van Lustbader).
 • Cél Bourne’a (The Bourne Objective, 2010, Eric Van Lustbader).
 • Panowanié Bourne’a (The Bourne Dominion, 2011, Eric Van Lustbader).
 • Kòniécznosc Bourne’a (The Bourne Imperative, 2012, Eric Van Lustbader).

Filmògrafiô[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Rhinemannowô sznërga (The Rhinemann Exchange, 1977, reż. Burt Kennedy)
 • Weekend Òstermóna (The Osterman Weekend, 1983, reż. Sam Peckinpah)
 • Holcroftowô ùgóda (The Holcroft Covenant, 1985, reż. John Frankenheimer
 • Bourne’owô juwërnota (The Bourne Identity 1988, reż. Roger Young)
 • Strzëżnicë Apokalipsë (The Apocalypse Watch, 1997, reż. Kevin Connor)
 • Juwërnota Bourne'a (The Bourne Identity, 2002, reż. Doug Liman)
 • Bourne’owô krucjata (The Bourne Supremacy, 2004, reż. Paul Greengrass)
 • Covert One: The Hades Factor, 2006, reż. Mick Jackson
  Jeremy Renner, aktór
 • Bourne’owé ultimatum   (The Bourne Ultimatum, 2007, reż. Paul Greengrass
 • Spadkòwizna Bourne'a (The Bourne Legacy, 2012, reż. Tony Gilroy)

Przëpisczi[edicëjô | editëjë zdrój]

 1. *Ludlum Robert, Klątwa Prometeusza – przedmowa wydawcy.

Bùtnowé lënczi  [edicëjô | editëjë zdrój]