Fliger

Z Wikipedia


Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Fliger bracynów Wright pòdczas pierszégò lotu
Fliger pasażersczi Airbus A380

Fliger, latawc – załogòwi abò bezzałogòwi statk pòwietrzny cãższi òd pòwietrza (aerodyna), chtëren trzimô sã w lewce dzãka wytwarzanej sile nosnej za pòmòcą nieruchòmëch, w danëch warunkach wzglãdem statkù, skrzëdeł. Cąg pòtrzebny do ùtrzëmania prãdkòsci w loce pòzomim wëtwarzany je przez jeden abò wiãcy silników.


Mòżna wyróżnic dwa ôrte napãdów:

 • Smigòwi, w chtërnym moment òbrotowi silnika zamieniany je na cąg za pòmòcą smigła; do takégò napãdu stosuje sã silniki tłokòwi abò turbinowi,
 • Òdrzutòwi, w chtërnym cąg wëtwarzany je bezpośrednio w silnikù; zwëkle stosuje sã silniki turbòòdrzutowe, silniki rakietowe wykòrzestëwane są głównie w konstrukcjach eksperymentalnëch abò jakò napãd pòmòcniczi przë starcie.

Historëjô fligra[edicëjô | editëjë zdrój]

Lëdze òd niepamiãtnëch czasów marzëli ò lataniu. Na pòdstawié òbserwacji ptòchów Leonardo da Vinci (1452-1519) zaprojektował pierwszą lotniã. Pionierzë latania, tacy jak Niemiec Otto Lilienthal (1848-1896), ùdowòdnili, że szëbòwiec mòże wnieść człowieka w pòwietrze.


Pòd kuńc XIX w. wielu wënalazców próbòwało skonstruowac fliger, je to szëbòwiec z napãdem. Ùdało sã to dwóm Amerëkanom bracynom Orville’owi (1871–1948) i Wilburowi (1867–1917) Wrightom, chtërnëm zbùdowali fliger pòruszany silnikiem spalinowëm i w 1903 rokù dokònali pierszégò kontrolowanégò przelotu. Trwał òn 12 sekùnd. Tegò samégò dnia braca dokònali pòstapnëch trzëch przelotów, w chtërnëch fliger przelecał 270 métrów, a nôdłuższi lot trwał 59 sekùnd. Ten rok ùznajé sã za pòczątk erë fligerów. Bracia Wright nie bëli równak pierwszymi, chtërny zasłużyli sã na pòlu bùdowë fligerów. Pierszim człowiekiem, ò chtërnëm mòżna pòwiedzec, że ręzowôł na pòkładze fligera, béł Clément Ader (1841–1925),chtërën wzniósł sã maszëną napãdzaną silnikiem parowëm.

Dwùpłatowiec Focke-Wulf Fw 44

Pierwszé robòte nad silnikiem òdrzutowëm prowadzono w latach 30. XX stalata. Silniki tłokòwe òkazałë sã niezbyt przydatne przë wilgach prãdkòscach oraz na znacznych wësokòscach, gdze pòwietrze je rozrzedzone. Pòtrzebny béł nowi tëp silnika. Ju w latach 30 brëtëjsczi inżynier Frank Whittle (1907–1996) òpatentował projekt silnika òdrzutowégò, le pierwszim òdrzutowcem béł niemiecczi Heinkel He 178, poddany próbom w 1939 rokù. Brëtëjsczici amerëkańsczi òdrzutowce pòjawiłë sã niedłudżo pòtemù, w czase dredżi wòjny swiatowej. Dzôsiejszé tegò tëpù fligerë mògą pòkònac barierã prãdkòscë dzwiãkù. Pòlską pòzwa „fliger” wprowadził Władësław Umińsczi.

Cechë kònstrukcëjné fligerów[edicëjô | editëjë zdrój]

Cechë kònstrukcëjné fligerów

Òglowò òkreslenié charakterëstëcznëch rozwiązań zastosowanych przë bòdowié òkreslonégò fligera. Mògą dotëczëc midzë jinszima:

 • Liczbë płatów – są to fligrë:
  • jednopłatowe,
  • półtorapłatowe
  • dwupłatowe
  • trójpłatowe
 • umòcowania na kadłubie głównégò płatë – są to fligrë:
  • dolnopłatë
  • sredniopłatë
  • górnopłatë - specjalną òdmianą górnopłatu je płat Pùławskégò pòlskiej kònstrukcji;
 • ilosci zamòntowanëch silników- są to Flieger:
  • Jednosilnikòwe
  • Wielosilnikòwe
   • Dwusilnikòwé
   • Trójsilnikòwé
   • Cztërosilnikòwé
 • lëczba kadłubów – są to fligerë:
  • Jednokadłùbòwé
  • Dwukadłùbłowé (tzw. latająca rama, belko wiec)
  • Bezkadłùbòwé (tzw. latające skrzidło, rzadkò spòtykané)
 • Ùmòcowania płatu – są to Flieger:
  • Wòlnoscé
  • Zastrzałowé
 • Ôrte pòdwòza- są to fligerë:
  • Z pòdwòzém stałym
  • Z pòdwòzém chòwanym
 • Przeznaczenia
  • Towarowé
  • Pasażerské
  • Cywilné
  • Òsobisté
  • Turëstëczné
  • Rozpòznawczé
  • Patrolowé
  • Pòszukiwania òkrãtów pòdwòdnëch
  • Szturmòwé
  • Walki radioelektroniczné
  • Szkòlno – treningòwé
  • Sportowé
  • Rekordowé
  • Ratowniczé
  • Sanitarné
  • Transpòrtowé
  • Bòmbòwé
  • Mëslëwskié
   • Mësliwcé bòmbardującé
   • Mësliwcé przechwytującé
   • Mësliwcé przewagi pòwietrznej
   • Mësliwcé dzenne
   • Mësliwcé nocné
   • Mësliwcé wielozadaniowé
  • Wielozadaniowé Flieger bòjowé
  • Fligerë zwalczaniô òkrãtów pòdwòdnëch
 • Spòsobu prowadzenia – są to Flieger:
  • Załogòwé
  • Bezzałogòwé
 • Spòsobù startu i lądowanié
  • Konwencjonalnégò startu i lądowanié
  • Krótczégò startu i lądowanié
  • Krótczégò startu i pionowégò lądowanié
  • Pionowégò startu i lądowanié
  • Pionowégò startu i konwencjonalnégò lądowanié
  • Pionowégò abò krótczégò startu i lądowané
  • Startu katapùltowégò i lądowanié konwencjonalnégò abò krótczégò

Bibliografia[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Telegram from Orville Wright in Kitty Hawk, North Carolina, to His Father Announcing Four Successful Flights, 1903 December 17 - World Digital Library, www.wdl.org [dostęp 2017-11-26] (ang.)
 • Encyklopedia pytań i odpowiedzi (Brian Williams)
 • Janusz Kędzierski: Pod niebem własnym i obcym. Wyd. Min. Obrony Narodowej, 1978, s. 99.