Eùropejsczi bòber

Z Wikipedia
Eùropejsczi bòber
Tak zãbama bòbrë mògą spùszczac drzéwiã

Eùropejsczi bòber (Castor fiber L.) – to je susk i kòl nas nôwikszi grëzôk z rodzëznë bòbrowatëch (Castoridae). Òn mòże wôżëc do 29 kg i żëc m. jin. na Kaszëbach. W latach 1978–1979 do Brdë bëłë wpùszczoné eùropejsczi bòbrë i tak òne biwają téż na Kaszëbach. Òne są tu òbjimniãti dzélową òchrónią, ale òd 1 rujana do 15 gromicznika mòże na nie jachtowac.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]