Przejdź do zawartości

Diskùsëjô:Świdnica

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Z Wikipedia

Świdnica[editëjë zdrój]

"Świdnica" pò kaszëbskù nié mòże bëc bò Kaszëbi nié mają lëtrë "Ś". Może "Swidnica"?

Witôj. Generalno to sã drãgò gôdô z "Anonimùsama", në le niech bãdze.
Dlôcze nié mòże to òstac w òriginalny państwòwi fòrmie? Blós przez to "Ś"?
W przëtrôfkù pòmòrsczich gardów, jakno ë wikszich gardów z bùtna Kaszëb brëkùjemë tuwò kaszëbsczich/pòmòrsczich (pòcwierdzonych) fòrmów, a całô reszta niech òstanie doch jakno je, bò bãdzemë ùrôbialë na sëłã cos co mòże sã z czasã czims smiesznym zrobic. Jem za tim, bë to òstawic, tak (mòżemë òd biedë zrobic przeczérowania z kaszëbsczi fòrmë pisënka do pòlsczi). Tak pò prôwdze, to ma jesma na tëli do przódkù, że rozmiejemë w dwóch jãzëkach pisac ë czëtac :-) ë kaszëbizacëji na sëłã nie je nama nót.
Pòzdróczi
Mark --Kaszeba 18:29, 7 stëcznika 2010 (CET)
Ps dlô mie "ś" to "sz", a "ć" to "cz"
Kaszëbi nié mają lëtrë "Ś", a te co mają bë miałë wëstarczëc. Może bëc "Szwidnica".
Mëszlã, że lepi bë bëło ò tim na jinszim placu gôdac, bò tegò tuwò nich nié naléze (ë tuwò za tim nié bãdze szëkôł) za czile lat. To równak mòżemë jesz wiedno przesënąc. Në jo, to terô co do kònkretów
To dô czile rozwiązaniów na wiki (jidze mie ò całowną ùdbã). Zdrzë n.p. na przëmiôr Gduńsk - tuwò mómë w wielu jãzëkach ùtrrzëmóna fòrmã Gdańsk (prawie z ń), chòc lëterë "ń" nie dô w tich jãzëkach (zdrzë n.p. na dëńsczi czë francësczi). Tuwò je ù Dëńczików przeczérowanié z fòrmë Gdansk na Gdańsk. Trzëmóm to za baro dobré rozwiązanié, jem téż ti dbë, że ma sã tak mielë rëchli (jak tuwò jesz wicy bëło lós) tak dogôdóné, bò wiedno sã dońdze do tegò za czim sã szëkô. Tuwò móm téż zrobine tak, t.j. Swidnica przeczérowùje aùtomatno na Świdnica. Za tim jidze to, że nawetka ti co nie bãdą brëkòwac sztriszków dońdą do òriginalny starnë ò tim gardze. Je to pòdle mie téż nôbarżi bezpieczné pòdeńscë do robòtë na kaszëbsczi wiki. Na nen ôrt nie wëmëszlómë na sëłã kaszëbsczich mionów, a to czegò të chcesz (fòrma tuwò bez "Ś") téż fùnkjonërëje.
Móm nôdzejã, że jes z ti òdpòwiescë zadowòlony.
Pòzdr. Mark --Kaszeba 18:22, 8 stëcznika 2010 (CET)
Może ju je pòdpisany partnersczi dogôdënk midzë pòwiatem kartësczim a Swidnicą? Kaszëbi mają swój pisënk bez letrë "Ś" i mòżemë liczëc, że tak òstónie. Mòże napisac: Swidnica (pòl. Świdnica, miem. Schweidnitz)?