Danowi nożëcznik

Z Wikipedia
Danowi nożëcznik - òna
Loxia curvirostra

Danowi nożëcznik (Loxia curvirostra L.) – to je môłi ptôch. Ten łëzgôcz żëwi sã semionama danë. Òn mòże żëc na Kaszëbach.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]