Przejdź do zawartości

Czirka

Z Wikipedia


Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.

Larus ridibundus


Czirka (Chroicocephalus ridibundus ridibundus) - to je strzédny wòdny ptôch z rodzëznë miewów.

Czirka

Gdze żëje[edicëjô | editëjë zdrój]

Gnieżdżą sã w kòloniach na wyspach,jezorach i rzekach.

Òn żëje téż na Kaszëbach.

Miara[edicëjô | editëjë zdrój]

 • dłëgòsc cała:29-77cm
 • wòga:0,12-1,75kg
 • szerokòsc skrzidłów:61-182cm

Cëchë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • doskonałi lecôrz
 • ùmieje dobrze płëwac, le niepłëwają pôd wòdą
 • na zemi dobrze chôdzą ë biegają

Wëzdrzatk[edicëjô | editëjë zdrój]

 • dorosłi òsobniczi  ùbarwionè są nôczãszczi jasno nierôz z przymieszką szariégò i czôrnégò
 • młódé ptôchë – brudnawo- biôłé
 • gãstë ùpierzenié
 • krãpi tułów ò dłudżich skrzydłach
 • wiôlgô głowa z mòcnym,prostim dzëbem
 • nodżi o 3 pôlcach z plewą


Jôda[edicëjô | editëjë zdrój]

Je wszëtkôżerni.

Żëwią sã rëbëma,bezkrzélówcami mòrszczimi,stawònagami, òwadami, jajami, grëzôczami,gôdami itp.

Rozród[edicëjô | editëjë zdrój]

Są mònogamiczné. Twòrzą kòlonie. Mają jedniegò partnerô w żëcym.Pierzą sã 2 raza na rok.Znoszą od 1 do 3 jaj w snôdczich jamach w zemi. W wësadôwani jaj biorą ùdzél starszi.

                                          Jaja mew

Òchrona[edicëjô | editëjë zdrój]

Są pòd òchroną.

Òsoblëwòscë[edicëjô | editëjë zdrój]

 • Mewë mògą pic słoną wòdã.
 • Jaja jich sã bruné, pòwleczenié cëmnëmi plamamë.To je òchrona przede drapieżnikiem.
 • Dożewô do 30 lat.

Lëteratura[edicëjô | editëjë zdrój]

Karel Stastny: Ptaki wodne. Warszawa: Delta, 1993. ISBN 83-85817-10-7.

Klaus Richarz: Ptaki – Przewodnik. Warszawa: MUZA, 2009. ISBN 978-83-7495-018-3.