Chałëpë

Z Wikipedia
Skòczë do: nawigacëji, szëkbë
Kòscół
Wiôlgòwiesczi herb
Kraj Bôłtu
A-speed ( Oudega (W.).jpg

Chałëpë (Chalëpë, pl. Chałupy) - czedës wies, a dzys dzél gardu Wiôlgô Wies. Gard nad Bôłtã na Kaszëbach, w pòrénkòwi Pòmòrsce. Administracëjnô słëchô do pùcczégò krézu. Òb lato tu òrganizowóné są "Kaszëbsczé Bôtë pòd Żôglama".

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]