Aprél

Z Wikipedia
Fiktiwny biliet na 1 łżëkwiata z 1857 rokù - „ceremóniã mëcô lwów“

Aprél - to je stôri zwëk òszukiwaniô 1 łżëkwiata m.jin. na Kaszëbach. Jak chto dô sã tegò dnia zmanic to wòłô sã: Aprél, aprél, sëchi dél! 1 łżëkwiata mòże zwac swiãti zwòdzëjôsz.

To je blós ùzémk artikla. Rôczimë do jegò rozwicégò.