Ansel Adams

Z Wikipedia
The Tetons - Snake River, òdjimk Ansela Adamsa z 1942 rokù

Ansel Easton Adams (* 20 gromicznika 1902, † 22 łżëkwiata 1984) béł amerikańsczi òdjimnik zrzeszony z San Francisco. Słôwã dobéł przede wszëtczim dzãka czôrno-biôłim òdjimkóm nôrodnëch parków, robionëch na òbsztelënk amerikańsczégò rządu. Béł baro zaangażowóny w òchronã rodë, ë témù zgrôwù mia téż służëc jegò fòtograficznô twòrzba.

W młodoscë Ansel Adams zajimôł sã téż profesjonalno mùzyką jakno kòncertowi klawirnik. Nie dôwało mù to równak dosc satisfakcëji ë w latach 1920-tëch miôł pòrzuconé mùzyczną karierã dlô ùprawianiégò fòtografiji. Dejade mùzycznô ùszłota Adamsa mia gwësny cësk na jegò rozmienié fòtografiji, np. czãsto przërównëwôł negatiw do mùzyczny partiturë, a kùńcowi òdcësk do kònkretny interpretacëji mùzycznégò dokôzu.

Ansel Adams napisôł czile ksążków ò fòtografiji, w tim ùczbòwników dlô zaawansowónëch òdjimników. Mô òprôcowóné tzw. conową systemã, technikã dôwającą òdjimnikóm wikszą kòntrolã nad kùńcowim fòtograficznym òdcëskã. Nimò, że jakno òdjimnik béł samòùcznikã, Adams dobéł tak wiôlgą wiedzbã ò techniczny starnie fòtografiji, że stał sã achtnionym kònsultantã fòtograficznëch kòncernów.

Nôbarżi znóné òdjimczi[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Monolith, The Face of Half Dome, 1927.
  • Rose and Driftwood, 1932.
  • Clearing Winter Storm, 1940.
  • Moonrise over Hernandez, New Mexico, 1941.
  • Ice on Ellery Lake, Sierra Nevada, 1941.
  • Aspens, New Mexico, 1958.

Ksążczi, albùmë[edicëjô | editëjë zdrój]

Ùczbòwniczi dlô zaawansowónëch òdjimników

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]