Przejdź do zawartości

1. Lëst do Tesaloniczanów

Z Wikipedia
Swiãti Paweł

1. Lëst do Tesaloniczanów (1Tes) - béł bodôj napisóny kòle 50/51 rokù pò Chr. przez swiãtégò Pawła. Na ten czas wëznôczô sã cząd drëdżi apòstolsczi rézë. Lëst je wierã nôstarszim pismiona Nowégo Testameńtu, a napisóny je do wierzącëch w Tesalonice. M. jin. są w nim widzec taczi sprawë: Pòdzãkòwanié za łasczi (1,2–5). Nawrócenié òd bóżków do Bòga (1,9). Brzadné dzejanié Apòsztoła (2,7–12). Doprowadzenié do sztabilizacji chrzescëjańszi gminë (3,8). Drëdżé przińdzenié Christusa na slédny sąd (4,13-17).

  • "Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu", Gduńsk-Pelplin 1993, ss. 376 - 381. Eugeniusz Gołąbk (skaszëbił)