Ùrzãdny pòdzélk Nordowi Kòreji

Z Wikipedia
Kôrta Nordowi Kòreji w pòdzélkã drëdżi równi

Ùrzãdny pòdzélk Nordowi Kòreji rokù je zòrganizowóny w trzech hierarchicznëch równiach. Wiele z jednotów mô swòją równoznaczëznã w systemie Pôłniowi Kòreji. Na nôwëższi sztãpniu je dzewiãc prowincëjów, dwa direktno rządzony gardë ë trzë specjalné ùrzãdné òbéńdë. Dali, na drëdzi równi są gardë, krézë, dzelnice ë distriktë. Ne slédne są dali dzeloné na trzëcy równi w gardczi, sąsedztwa, wse ë robòtnicze distriktë.

Trzërówniowô ùrzãdnô systema brëkòwónô w Nordowi Kòreji òsta zabédowóno przez Gim Il Sunga w 1952 rokù jakno part masowi restrukturizëcëji môlowégò rządku. Przódë w ùżëcym bëła wielorówniowò systema juwerna do ti wcyg brëkòwòny w Pôłniowi Kòreji.

Pierszô równiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Dzewiãc prowincëjów (Do; 도, 道) wëchòdaje ze zwëkòwich prowincëjów Kòreji, ale òstałë dali pòdzéloné pò rozpadniãcym kraju. W jich skłôd wchôdają gardë, pòzagardowi môlë, górsczé òbéńdë. Dwa gardë administrowóné przez rząd (Chikhalsi; 직할시, 直轄市) to wiôldżé metropòlie òdłączone òd jich dôwnëch prowincëjów. Sztërë pòstãpné gardë bëłë rządzoné direktno przez rząd w przeszłoscë, ale terôz są abò znowa sparłączoné ze swòjima prowincëjama abò jinaczi zòrganizowóné.

Trzë specjalno administrowóné òbéńdë òstałë ùsadzoné w 2002 rokù dlô rozwiju wespółrobòtë z Pôłniową Kòreją ë jinëma państwama. Jedna z nich Specjalnô Òbéńda Sinŭiju òsta wëkreòwónô do scygniãcô chińsczich jinwesticëjów, ale jesz nie òsta zrëszonô. Ne specjalné òbéńdë ni mają znónëch dzélów drëdżi czë trzecy równi.

Drëgô równiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Nôczãscy wëstãpiwô tuwò kréz (Kun; 군, 郡), mni zùrbanizowóny môl w prowincëji abò direktno rządzony gard. Distriktama z nôwikszim karnã lëdzy są gardë (Si; 시, 市), ë gard Nampho jakò specjalny gard (T'ŭkkŭpsi; 특급시, 特級市). Niechtërné prowincëje mają jesz dwa ôrtë distriktów (Ku, Chigu).

Gardë direktno administrowóné przez rząd są òrganizowóné w dzelnice (Kuyŏk, ekwiwalent dlô pôłniowòkòrejańsczégò Gu).

Trzecô równiô[edicëjô | editëjë zdrój]

Mni zalëdzoné partë gardów ë krézów òrganizowóné są we wse (Ri). Gardr pòdzéloné są na sąsedztwa (Dong), a zamieszkałe przez wiele lëdzy partë krézu zwóné są gardkama (Ŭp). Niechtërné krézë mają téż robòtnicze distriktë (Rodongjagu).

Prowincëje[edicëjô | editëjë zdrój]

Specjalno Administrowóné Òbéńdë[edicëjô | editëjë zdrój]

Direktno Rządzoné Gardë[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Direkto Rządzony Gard P'yŏngyang (P'yŏngyang Chikhalsi; 평양 직할시; 平壤直轄市)
  • Direkto Rządzony Gard Rasŏn (Rajin-Sŏnbong) (Rasŏn (Rajin-Sŏnbong) Chikhalsi; 라선 (라진-선봉) 직할시; 羅先 (羅津-先鋒) 直轄市)

Przóde Direktno Rządzoné Gardë[edicëjô | editëjë zdrój]

  • Gard Ch'ŏngjin (청진시; 淸津市) terô part prowincëji Nordowé Hamgyŏng.
  • Gard Hamhŭng (함흥시; 咸興市) terô part prowincëji Pôłniowé Hamgyŏng.
  • Gard Kaesŏng (개성시; 開城市) terô part prownicëji Nordowé Hwanghae.
  • Specjalny Gard Namp'o (Namp'o T'ŭkkŭpsi; 남포 특급시; 南浦特級市) terô part prowincëji Pôłniowé P'yŏng'an.