Przejdź do zawartości

Zygmuńt Wróblewsczi

Z Wikipedia

Zygmunt Wróblewszczi

Zygmunt Wróblewski


Urodzëł sã 28 rujana 1845 rokù w Grodnie –polsczi fizëk członek akademii Ùmiejętnosce . Òd 1880 rokù òstôł profesora Ùniwersytet Jagielońsczégò . Òn znalazł kaskadowo metoda skroplonia gazów.Òn sztuderowôł w Kijowie, jednako òn je przerwôł czedë miôł 18 latów,bò przëstopiôł do do Powstanigò Styczniowégò. W końcu òn zamieszkôł w Krakowie.W Krakowie òn zajãł sã skropleniem gazów. Wëznaczôł sã kryticznë temperaturë temperature szeregù gazów w tim parametre ktyticzi dlô wodorù. W rokù 1882 jakò pierwszi wëtwôrził klatrat dwutlenku węgla i baderôwôł jegò własnosce. Tede òn spôtkôł arola Òlszewszégò – chemika i i profesora Ùniwersytet Jagielońsczégò – z nim òn dôkònônoł w 1883 rokù pierszégò na swiece skroplenia tlenu i azotu co béło wiôldżim wëdarzeniem na swiece. Pòzni òni oba zestalele tagże dwutklene wãgla i alkoholu.Òni do tèg‘ò użële kaskadowi metodeskraplania. Gazów pòd zmniejszonëm ciśnieniem . Wróblewszczi ùmarł wczesno czedë miôł 43 lata, miôł tragicznë wypadek, w laboratorium bò rôzlôł sobie na òbleczënie zawartość lômpë naftowi. Decëzeją Midzënarodowégò Ùni Astronomiczni w 1976 rokù mionem Zygmuta Wróblewsczégò òstôł krater Wróblewszegò na Ksãżëcu

Przëpise[edicëjô | editëjë zdrój]

Zachòwôł sã blt nôdpolonë biurka razã z przemocówenë resztkoma lãmpe naftowi przechòwonë w [[Uniersytet jagieloński|Ùniwersytet Jagielońsczégò]


Bibliografia[edicëjô | editëjë zdrój]

  • m. M. Kucharski, Zygmunt Florenty Wróblewski. Szkic o życiu i twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • A. Hrynkiewicz, A. Szytuła, Stulecie skroplenia składników powietrza, "Postępy Fizyki", nr 36 (1), 41 (1985)
  • Karolina Grodziska-Ożóg Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803–1939) wyd. II Wydawnictwo Literackie Kraków 1987

Prace Zygmunta Wróblewskiego dostępne w Sieci[edicëjô | editëjë zdrój]

Katalog HINT
Hewòtny artikel òstôł napisóny przez òsobã jakô nie znaje perfektno kaszëbsczégò. Jãzëkòwô pòprôwnosc negò artikla wëmôgô werifikacëji.