Wiki:Zladënk całi Wikipediji

Z Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wikipedijô nie brëkùje bëc czëtónô blós online. Jistnieje téż mòżlewòta zladowac tekstë artiklów na gwôsny kòmpùter ë czëtac je offline. Artikle Wikipedije są przechòwëwóné w baze pòdôwków zarządzëwóny przez MySQL. Do wëzwëskaniô artiklów brëkùjemë tej równak programë: MySQL, Apache, PHP ë Wikipedijô:Phase III Software.

SQL-owé pòdôwczi są nieregùlarno aktualizowóné (przënômni rôz w tidzeniu) ë jidze je zladowac pòd adresą: http://download.wikimedia.org (dlô naji Wikipedije pòd nôdpismã "csb.wikipedia.org") . Na henëtny starnie najdzemë dwa ôrtë archiwów:

1) òznaczonô "cur" (òd "current") - je to aktualny stój Wikipedije, zamëkający w se blós nônôwszé wersëje artiklów;

2) òznaczonô "old", chtërnô zamëkô w se téż całą historëjã edicëjów, ë stôré wersëje artiklów.

Pòdôwczi są skòmpresowóné, w fòrmace bzip2. Do jich rozpakòwaniô Windowsu mòżesz wëzwëskac darmôk programã 7-zip, abò Winrar'a. (Merk: Na baza pòdôwków nie zamëkô w se òbrôzków ë jińszëch wladowónëch lopków.)


Schema bazë pòdôwków je òpisónô w lopkù: schema.doc. (Merk: to je tekstowi lopk ASCII, a nié dokôz Microsoft Worda!) Wôrt je téż zazdrzec do SQL-owégò skripta twòrzącégò lózą bazã pòdôwków (je nôbarżi aktualny). Jeżle chcesz òdtwòrzëc ë rëszëc Wikipedijã na swòjim kòmpùtrze, je nót zainstalowac téż soft-wôrã dostãpną w repòzytorium ùdbë. Tekst instrukcëje pòmôgający w instalacëji (pò anielskù) mòże nalezc tuwò.