Przejdź do zawartości

Wiki:Czim Wikipedijô nie je

Z Wikipedia

Wikipedijô nie je:

  • Diskùsëjnym fòrum na kòżdą témã. Dlôte na diskùsëjnëch starnach je nót ògreńczac sã do diskùsëji ò artiklach ë ò pisanim artiklów. Diskùtowac na jinszé témë mòże bùten Wikipediji, np. na internetowëch fòrach.
  • Słowôrzã. Nie piszemë artiklów jaczé miałëbë za zgrôw leno òmawianié znaczënków słów ë jich ùżëcégò. Òd tégò je Wikisłowôrz.
  • Medium do ùprawianiégò propagandë ë rozkòscérzaniégò swòjëch pòzdrzatków. Wszëtczé artikle pisóné w Wikipediji mùszą bëc w zgòdze z reglą neùtralnégò pòzdrzatkù.
  • Môlã dze mòże kritikòwac zachòwania ë pòzdrzatków jinëch òsób. Tikô to przede wszëtczim biograficznëch artiklów.
  • Môlã dlô gwôsnégò priwatnégò artisticznégò ùtwórstwa. Piszemë tuwò encyklopediczné artikle jaczé darwają òpisëwac lëdzką wiedzbã, a nié priwatné pòzdrzatczi na żëcé abò ùtwórstwò jinszégò ôrtu.
  • Zbiérkã lënków (bùtnowëch czë bënowëch). Dejade mòżemë pòdac na kùńc artikla pôrã lënków do wôrtnëch starnów jaczé zajëmają sã naszą témą.
  • Môlã do twòrzeniégò priwatny starnë, abò nórckã do przechòwëwaniô priwatnëch lopków. Do taczich zgrôwów bédëjemë serwisë internetowëch pòrtalów ë firmów jaczé sã tim kòmercëjno zajëmają.
  • Môlã do ùprawianiégò reklamë. Tikô to tak kòmercëjny reklamë jak ë wszelejaczi jiny. Nie òznaczô to, że nie mòżemë pisac artiklów np: ò kònkretnëch firmach jak np: General Electric, czë IBM. Równak taczi artikel ni mòże miec znanków reklamë ë mùszi bëc w zgòdze z reglama neùtralnégò pòzdrzatkù.