Wanda Lew-Czedrowskô

Z Wikipedia

Wanda Lew-Czedrowskô (pòl. Wanda Lew-Kiedrowska) – szkólnô kaszëbsczégò jãzëka, jedna z pionierów w gałãzë ùczbë rodnégò jãzëka na Kaszëbach. Pòétka, jinicjatorka kaszëbsczich òrtograficznëch diktandów[1]. W pierszi kadencje Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka (do 2008) bëła kòòrdinatorką ji Edukacjowi Kòmisje [2].

Założiła i przez czile lat prowadzëła dzecné kaszëbsczé karno „Niezabôtczi” w Stãżëcë. Przez czile kadencjów òbjima téż fùnkcjã przédniczczi stãżëcczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. W 1998 nalôzła sã w karnie pierszich 12 szkólnëch z ùprawnieniama do ùczbë kaszëbsczégò w szkòle[3]. W slédnym czasu szkólnô w I Òglowòsztôłcącym Liceùm w Kòscérznie.

Aùtorka zbiérkù Jich troje... Wiersze wybrane (1993; do grëpë z Dorotą Ùlenberg i Janã Szutenbergã). Wiérzta Czedrowsczi Naji chléb je pòétnym szkicã historii lëteraturë.

W 1996 wëprzédniònô Medalã Stolema za długòlatné promòwanié i naùczanié kaszëbszczégò jãzëka westrzód dzecë i szkòłowi młodzëznë[4]. Wanda Lew-Czedrowskô je téż nôdgrodzônô midzë jinyma Perłą Kaszëb.

Je recenzentã taczich ùczbòwników do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka D. Pioch jak:

  • Kaszëbë : zemia i lëdze : podręcznik języka kaszubskiego z ćwiczeniami. Cz. 1, Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny, 2005; Wydanie III popr.
  • Żëcé codniowé na Kaszëbach : ùczbòwnik do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka. Dzél 2, Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, 2005; Wydanie II.
  • Najô domôcëzna : ùczbòwnik z cwiczënkama do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka. Dzél 3, Banino-Pelplin, 2005.
  • Òjczëstô mòwa : ùczbòwnik do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka w I klase gimnazjum. Gduńsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, 2007.

Przëpisczi[edicëjô | editëjë zdrój]

  1. Róża Wòszôk-Slëwa, Robòta Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka nad normalizacją kaszëbiznë [w:] „Biuletyn Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2o08, s. 85.
  2. Róża Wòszôk-Slëwa, Robòta Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka nad normalizacją kaszëbiznë [w:] „Biuletyn Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2o08, s. 87.
  3. Wanda Lew-Czedrowskô, Òkòłoedukacyjné dzejanié w kaszëbiznie [w:] „Biuletyn Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2o16, s. 95.
  4. Jan Antonowicz, Medale Stolema przydzielono, „Norda” 1996, nr 6, s. 4.

Bùtnowé lënczi[edicëjô | editëjë zdrój]